Dodávka záchytného systému proti pádu při práci ve výškách
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka záchytného systému proti pádu při práci ve výškách
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000021
Evidenční číslo VZ
SVZ-36-24-PŘ-Ja
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.03.2024 10:22:17
Lhůta pro podání nabídek
23.04.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka záchytného systému zajišťujícího ochranu proti pádu při práci ve výškách v níže uvedeném rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace:
- dodávka záchytného systému (hala lehké údržby) – Areál autobusy Hranečník;
- dodávka záchytného systému (hala těžké údržby) – Areál autobusy Hranečník;
- dodávka záchytného systému (karosárna) – Areál autobusy Hranečník;
b) zajištění stavebních a montážních prací vč. zprovoznění;
c) dodání statického posudku a související dokumentace, zejména dodání certifikátu záchytného systému, návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce, výkresové dokumentace a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Smlouvy o dílo, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
d) zaškolení a poskytnutí příslušné technické a personální podpory;
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 650 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/54166/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.10 MB 14.03.2024 10:22:17
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.61 KB 14.03.2024 10:22:17
Příloha č. 2 ZD_Návrh SOD 228.50 KB 14.03.2024 10:22:17
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 123.29 KB 14.03.2024 10:22:17
Příloha č. 4 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 110.29 KB 14.03.2024 10:22:17
Příloha č. 5 ZD_Vymezení obchodního tajemství 99.43 KB 14.03.2024 10:22:17
Příloha č. 6 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 28.13 KB 14.03.2024 10:22:17
Příloha č. 7 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 93.10 KB 14.03.2024 10:22:17
Příloha č. 8 ZD_Sankce RF 93.33 KB 14.03.2024 10:22:17
Příloha č. 9 ZD_Seznam poddodavatelů 93.04 KB 14.03.2024 10:22:17
Příloha č. 10 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 92.50 KB 14.03.2024 10:22:17


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 434.82 KB 18.03.2024 08:41:04
Příloha č. 1 VZD_Výkresová dokumentace 13.23 MB 18.03.2024 08:42:04
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 487.99 KB 05.04.2024 13:27:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data