PD - Estetizace zastávky Karolina
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Estetizace zastávky Karolina
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000524
Evidenční číslo VZ
TIP-08-18-PŘ-Na
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.10.2018 08:50:49
Lhůta pro podání nabídek
15.11.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování 3 možných variant studií proveditelnosti a projektové dokumentace (dále jen PD) pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby „Estetizace zastávky Karolina“. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Karel Navrátil
karel.navratil@dpo.cz
+420 702091736
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1311/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Karel Navrátil
karel.navratil@dpo.cz
+420 702091736
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.84 MB 15.10.2018 08:50:49
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 21.77 KB 15.10.2018 08:50:49
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 41.56 KB 15.10.2018 08:50:49
Příloha č. 3 Požadavky na vyhotovení studie proveditelnosti a projektové dokumentace 92.95 KB 15.10.2018 08:50:49
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.36 KB 15.10.2018 08:50:49
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 19.38 KB 15.10.2018 08:50:49
Příloha č. 6 - Vymezení obchodního tajemství 97.40 KB 15.10.2018 08:50:49
Příloha č. 7 - Minimální rozsah výkonu autorského dozoru 97.48 KB 15.10.2018 08:50:49
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.32 KB 15.10.2018 08:50:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data