HODONÍN, HŘBITOV – POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, HŘBITOV – POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000534
Evidenční číslo VZ
150/ID166/2018
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.10.2018 08:40:26
Lhůta pro podání nabídek
12.11.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Hodonín, hřbitov – pojížděná zpevněná plocha, 2. část“ je vybudování pojížděné zpevněné plochy (pojížděného chodníku), která bude navazovat na stávající trasu vybudovanou v předchozích letech. Navržená stavba obsahuje 4 trasy v šířkách 1,5 – 3,0m, o celkové délce 300m. Všechny trasy budou mít povrch z betonové dlažby lemované betonovými obrubníky. Součástí stavby je vybudování vodovodu, na který bude napojeno 5 fontán na vodu pro napouštění konví.
Rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: Ing. Radomír Prokeš (viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace);
- výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace), resp. návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 3 Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Hodonín
Národní třída 373/25
695 01 Hodonín 1
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz. Pro vstup a zadání Vaší nabídky, kontaktujte administrátora veřejných zakázek.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
tel.: +420 518 316 338
e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_HŘBITOV - POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 703.57 KB 22.10.2018 08:40:26
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 2.97 MB 22.10.2018 08:40:26
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 87.14 KB 22.10.2018 08:40:26
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 62.94 KB 22.10.2018 08:40:26
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.42 KB 22.10.2018 08:40:26
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 19.16 KB 22.10.2018 08:40:26
Žádná starší verze
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 2 SoD 44.16 KB 22.10.2018 08:40:26
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1_HŘBITOV - POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 555.84 KB 07.11.2018 09:27:54
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_HŘBITOV - POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 461.00 KB 06.12.2018 12:00:24
Žádná starší verze
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_HŘBITOV - POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 214.94 KB 06.12.2018 12:00:39
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_STAVBY VANTO, s.r.o. (28269314)_HŘBITOV - POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 5.98 MB 23.01.2019 10:25:30
Žádná starší verze
DODATEK č. 1 SoD_STAVBY VANTO, s.r.o. (28269314)_HŘBITOV - POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 270.50 KB 05.08.2019 14:52:46
Žádná starší verze
DODATEK č. 2 SoD_STAVBY VANTO, s.r.o. (28269314)_HŘBITOV - POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 1.46 MB 05.08.2019 14:53:01
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen - bez DPH 2 653 000,00 s DPH
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Zařazen - bez DPH 2 300 000,00 s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava 48035599 Zařazen - bez DPH 2 940 000,00 s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen - bez DPH 2 629 500,00 s DPH
STAVBY VANTO, s.r.o. 28269314 Zařazen - bez DPH 1 850 000,00 s DPH
INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o. 46983309 Zařazen - bez DPH 1 878 120,00 s DPH
REPOS-ING s.r.o. 05791171 Zařazen - bez DPH 2 547 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAVBY VANTO, s.r.o. 28269314 Ukončení plnění 31.5.2019 1 528 925,64 bez DPH
1 850 000,00 s DPH
1 135 714,13 bez DPH
1 374 214,10 s DPH