Dodávka 2 ks serverů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 2 ks serverů
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000552
Evidenční číslo VZ
NR-72-18-PŘ-Če
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.10.2018 14:24:24
Lhůta pro podání nabídek
07.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 ks serverů v požadovaném technickém provedení a s vymezenou výbavou, včetně dopravy. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1507/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.55 MB 26.10.2018 14:24:24
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 21.96 KB 26.10.2018 14:24:24
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy 37.62 KB 26.10.2018 14:24:24
Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění 31.65 KB 26.10.2018 14:24:24
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 48.15 KB 26.10.2018 14:24:24
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.60 KB 26.10.2018 14:24:24
Příloha č. 6 ZD - Seznam významných dodávek 36.19 KB 26.10.2018 14:24:24
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 96.88 KB 26.10.2018 14:24:24


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 716.50 KB 02.11.2018 08:13:55
Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění oprava 02.11.2018 40.59 KB 02.11.2018 08:16:08
Verze 1 1.85 MB 02.11.2018 08:14:40
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 443.60 KB 13.11.2018 09:54:02
Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění oprava 13.11.2018 Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění oprava 13.11.2018 41.99 KB 13.11.2018 09:54:51
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 417.87 KB 20.11.2018 10:31:41
Příloha č. 3 ZD - Specifikace předmětu plnění oprava 20.11.2018 40.85 KB 20.11.2018 10:32:44


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8086571 125.02 KB 02.09.2019 10:46:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
DATA-INTER spol. s r.o. 14615754 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
AUTOCONT a.s. 04308697 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DATA-INTER spol. s r.o. 14615754 2019 997 000,00 bez DPH
- s DPH
997 000,00 bez DPH
- s DPH