Rozbory vzorků vod
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rozbory vzorků vod
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000554
Evidenční číslo VZ
NR-67-18-PŘ-Ja
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.10.2018 10:06:51
Lhůta pro podání nabídek
14.11.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
- poskytování služeb v oblasti odběrů a rozborů vzorků vod, základních chemických a speciálních organických rozborů odpadních vod a pitné vody,
- poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1519/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 768.31 KB 29.10.2018 10:06:51
Příloha č. 1 ZD_ Ceník 87.91 KB 29.10.2018 10:06:51
Příloha č. 2 ZD_Návrh smlouvy o dílo 66.59 KB 29.10.2018 10:06:51
Příloha č. 3 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 49.20 KB 29.10.2018 10:06:51
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodniho tajemství zhotovitele 107.20 KB 29.10.2018 10:06:51
Příloha č. 5 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.42 KB 29.10.2018 10:06:51
Příloha č. 6 ZD_Modelový příklad 86.94 KB 29.10.2018 10:06:51
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.52 KB 29.10.2018 10:06:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data