Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309
Vršanská uhelná a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000601
Evidenční číslo VZ
Z2018-041034
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.11.2018 09:04:54
Lhůta pro podání nabídek
07.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
30 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Vršanská uhelná a.s.
V.Řezáče 315
43467, Most
Česká republika

Mgr. František Šustr
sustr@akpetrvorisek.cz
+420 724166497
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1762/summary
Kontaktní údaje
Vršanská uhelná a.s.
V.Řezáče 315
43467, Most
Česká republika

Mgr. František Šustr
sustr@akpetrvorisek.cz
+420 724166497
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.04.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Vršanská uhelná a.s.
IČO
28678010
DIČ
CZ699003245
Poštovní adresa
Václava Řezáče 315
434 01, Most
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-040065
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28678010

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací podmínky 588.49 KB 27.11.2018 09:04:54
Zadávací podmínky - Příloha č. 1 - Závazný text návrhu smlouvy o dílo 96.65 KB 27.11.2018 09:04:54
Zadávací podmínky - Příloha č. 2a - Specifikace - část strojní 804.73 KB 18.12.2018 15:34:00
Verze 1 806.96 KB 27.11.2018 09:04:54
Zadávací podmínky - Příloha č. 2b - Specifikace - část elektro 568.08 KB 14.12.2018 07:32:56
Verze 1 212.63 KB 27.11.2018 09:04:54
Zadávací podmínky - Příloha č. 2c - Specifikace - Požadavky na dokumentaci 159.89 KB 27.11.2018 09:04:54
Zadávací podmínky - Příloha č. 2d - Specifikace - Protokol o prohlídce OK 888.59 KB 27.11.2018 09:04:54
Zadávací podmínky - Příloha č. 3 - Rozpočet 11.91 KB 27.11.2018 09:04:54
Zadávací podmínky - Příloha č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci 221.42 KB 27.11.2018 09:04:54
Změna zadávací dokumentace č. 1 375.25 KB 18.12.2018 15:33:44


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 521.11 KB 05.12.2018 10:51:29
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 798.27 KB 14.12.2018 07:32:10
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 525.52 KB 18.12.2018 09:27:34
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 531.55 KB 18.12.2018 15:34:21


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva o zadávacím řízení 346.18 KB 17.04.2019 09:00:03


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Záznam z prohlídky místa plnění 390.45 KB 12.12.2018 17:24:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data