Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309
Vršanská uhelná a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000601
Evidenční číslo VZ
Z2018-041034
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.11.2018 09:04:54
Lhůta pro podání nabídek
07.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Generální oprava pasového vozu PVZ 2500/309 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
30 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Vršanská uhelná a.s.
V.Řezáče 315
43467, Most
Česká republika

Mgr. František Šustr
sustr@akpetrvorisek.cz
+420 724166497
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1762/summary
Kontaktní údaje
Vršanská uhelná a.s.
V.Řezáče 315
43467, Most
Česká republika

Mgr. František Šustr
sustr@akpetrvorisek.cz
+420 724166497
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.04.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Vršanská uhelná a.s.
IČO
28678010
DIČ
CZ699003245
Poštovní adresa
Václava Řezáče 315/
434 01, Most
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-040065
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/28678010

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací podmínky 588.49 KB 27.11.2018 09:04:54
Žádná starší verze
Zadávací podmínky - Příloha č. 1 - Závazný text návrhu smlouvy o dílo 96.65 KB 27.11.2018 09:04:54
Žádná starší verze
Zadávací podmínky - Příloha č. 2a - Specifikace - část strojní 804.73 KB 18.12.2018 15:34:00
Verze 1 806.96 KB 27.11.2018 09:04:54
Zadávací podmínky - Příloha č. 2b - Specifikace - část elektro 568.08 KB 14.12.2018 07:32:56
Verze 1 212.63 KB 27.11.2018 09:04:54
Zadávací podmínky - Příloha č. 2c - Specifikace - Požadavky na dokumentaci 159.89 KB 27.11.2018 09:04:54
Žádná starší verze
Zadávací podmínky - Příloha č. 2d - Specifikace - Protokol o prohlídce OK 888.59 KB 27.11.2018 09:04:54
Žádná starší verze
Zadávací podmínky - Příloha č. 3 - Rozpočet 11.91 KB 27.11.2018 09:04:54
Žádná starší verze
Zadávací podmínky - Příloha č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci 221.42 KB 27.11.2018 09:04:54
Žádná starší verze
Změna zadávací dokumentace č. 1 375.25 KB 18.12.2018 15:33:44
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 521.11 KB 05.12.2018 10:51:29
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 798.27 KB 14.12.2018 07:32:10
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 525.52 KB 18.12.2018 09:27:34
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 531.55 KB 18.12.2018 15:34:21
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva o zadávacím řízení 346.18 KB 17.04.2019 09:00:03
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Záznam z prohlídky místa plnění 390.45 KB 12.12.2018 17:24:57
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data