Rekonstrukce oplocení areálů DPO
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce oplocení areálů DPO
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000606
Evidenční číslo VZ
NR-65-18-PŘ-Ko
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.11.2018 12:23:30
Lhůta pro podání nabídek
08.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce oplocení areálů DPO“ v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Dílo bude prováděno po etapách. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1809/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.56 KB 30.11.2018 12:23:30
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 45.29 KB 30.11.2018 12:23:30
Příloha č. 3 – Rozsah předmětu plnění 101.45 KB 30.11.2018 12:23:30
Příloha č. 4 – Fotodokumentace stávajících vstupních bran 5.40 MB 30.11.2018 12:23:30
Příloha č. 5 – Základní požadavky k zajištění BOZP 56.12 KB 30.11.2018 12:23:30
Příloha č. 6 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.34 KB 30.11.2018 12:23:30
Příloha č. 7 – Seznam referenčních zakázek 19.41 KB 30.11.2018 12:23:30
Příloha č. 8 – Návrh oplocení 531.02 KB 30.11.2018 12:23:30
Příloha č. 9 – Požadavky na elektronickou komunikaci 93.94 KB 30.11.2018 12:23:30
Zadávací dokumentace 668.45 KB 30.11.2018 12:23:30


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 505.03 KB 19.12.2018 16:27:13


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8831983 136.58 KB 23.03.2020 20:18:29
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17458507 48.07 KB 01.03.2022 16:14:42
Uzavřený dodatek_D02 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19532379 48.07 KB 01.03.2022 16:15:22
Uzavřený dodatek_D03 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20794943 48.31 KB 23.06.2022 12:12:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PROFI PLOTY s.r.o. 028602218 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PVDJ holding s.r.o. 28657888 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
ARPEX MORAVA s.r.o. 26809559 Odstoupil Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
UNIGEO a.s. 4519226 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PVDJ holding s.r.o. 28657888 2018 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
PVDJ holding s.r.o. 28657888 2019 - bez DPH
- s DPH
3 148 082,10 bez DPH
- s DPH
PVDJ holding s.r.o. 28657888 2020 - bez DPH
- s DPH
2 211 320,40 bez DPH
- s DPH
PVDJ holding s.r.o. 28657888 2021 - bez DPH
- s DPH
1 032 925,50 bez DPH
- s DPH