Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000621
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.12.2018 11:35:29
Lhůta pro podání nabídek
15.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování „Analýzy rizik Zvyšování rychlosti na TT“ na čtyřech úsecích tramvajových tratí obou směrů v Ostravě. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2132/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 726.27 KB 14.12.2018 11:35:29
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 21.80 KB 14.12.2018 11:35:29
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 42.67 KB 14.12.2018 11:35:29
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení analýzy rizik 91.65 KB 14.12.2018 11:35:29
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.42 KB 14.12.2018 11:35:29
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.52 KB 14.12.2018 11:35:29
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Seznam realizovaných zakázek 19.60 KB 14.12.2018 11:35:29
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 95.11 KB 14.12.2018 11:35:29
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data