Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000621
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.12.2018 11:35:29
Lhůta pro podání nabídek
15.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování „Analýzy rizik Zvyšování rychlosti na TT“ na čtyřech úsecích tramvajových tratí obou směrů v Ostravě. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2132/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 726.27 KB 14.12.2018 11:35:29
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 21.80 KB 14.12.2018 11:35:29
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 42.67 KB 14.12.2018 11:35:29
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení analýzy rizik 91.65 KB 14.12.2018 11:35:29
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.42 KB 14.12.2018 11:35:29
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.52 KB 14.12.2018 11:35:29
Příloha č. 6 ZD - Seznam realizovaných zakázek 19.60 KB 14.12.2018 11:35:29
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 95.11 KB 14.12.2018 11:35:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data