Zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ Znojmo
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ Znojmo
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000623
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.12.2018 11:40:44
Lhůta pro podání nabídek
07.01.2019 12:00:00
Stručný popis předmětu
Vzdělávání zaměstnanců, zejména vedoucích odborů a oddělení, v oblasti Projektového a strategického řízení a dále seznámení, proškolení s Informační strategií MÚ Znojmo.
Detailní popis předmětu plnění (rozpis kurzů) je uveden v příloze č. 1 této výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
497 500.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Mgr. Petra Kadlecová
petra.kadlecova@green-dot.cz
+420 733 165 079

GreenDot – ústav pro udržitelný rozvoj a vzdělávání, z.ú.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2175/summary
Kontaktní údaje
Za zadavatele:
Mgr. Monika Havlová
monika.havlova@muznojmo.cz
+420 515 216 296

Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Administrace VZ - technické záležitosti spojené s portálem Josephine
František Procházka
frantisek.prochazka@muznojmo.cz
+420 775909602

Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
22.01.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek 2.28 MB 20.12.2018 11:40:44
Žádná starší verze
02 Příloha č. 2 - Návrh smlouvy 84.99 KB 20.12.2018 11:40:44
Žádná starší verze
01 Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění 62.56 KB 20.12.2018 11:40:44
Žádná starší verze
04 Příloha č. 4 - Seznam významných zakázek 174.50 KB 20.12.2018 11:40:44
Žádná starší verze
05 Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dodavatele 1.45 MB 20.12.2018 11:40:44
Žádná starší verze
03 Příloha č. 3 - Krycí list 21.43 KB 20.12.2018 11:40:44
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou komunikaci pro veřejnou zakázku 20.21 KB 20.12.2018 11:43:55
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Jmenování komise otevírání nabídek 76.69 KB 09.01.2019 15:12:56
Žádná starší verze
Jmenování komise hodnocení nabídek 529.14 KB 09.01.2019 15:13:18
Žádná starší verze
Čestná prohlášení 2.01 MB 09.01.2019 15:13:33
Žádná starší verze
Výsledek výzvy k podání nabídek - oznámení o výsledku hodnocení a výběru 147.75 KB 09.01.2019 15:14:12
Žádná starší verze
Výsledek výzvy k podání nabídek - oznámení o výsledku hodnocení výběru Opravený dokument 152.68 KB 14.01.2019 18:25:14
Žádná starší verze
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 358.35 KB 22.01.2019 14:18:00
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data