Zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ Znojmo
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ Znojmo
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000623
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.12.2018 11:40:44
Lhůta pro podání nabídek
07.01.2019 12:00:00
Stručný popis předmětu
Vzdělávání zaměstnanců, zejména vedoucích odborů a oddělení, v oblasti Projektového a strategického řízení a dále seznámení, proškolení s Informační strategií MÚ Znojmo.
Detailní popis předmětu plnění (rozpis kurzů) je uveden v příloze č. 1 této výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
497 500.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Mgr. Petra Kadlecová
petra.kadlecova@green-dot.cz
+420 733 165 079

GreenDot – ústav pro udržitelný rozvoj a vzdělávání, z.ú.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2175/summary
Kontaktní údaje
Za zadavatele:
Mgr. Monika Havlová
monika.havlova@muznojmo.cz
+420 515 216 296

Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Administrace VZ - technické záležitosti spojené s portálem Josephine
František Procházka
frantisek.prochazka@muznojmo.cz
+420 775909602

Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
22.01.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek 2.28 MB 20.12.2018 11:40:44
02 Příloha č. 2 - Návrh smlouvy 84.99 KB 20.12.2018 11:40:44
01 Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění 62.56 KB 20.12.2018 11:40:44
04 Příloha č. 4 - Seznam významných zakázek 174.50 KB 20.12.2018 11:40:44
05 Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dodavatele 1.45 MB 20.12.2018 11:40:44
03 Příloha č. 3 - Krycí list 21.43 KB 20.12.2018 11:40:44
Požadavky na elektronickou komunikaci pro veřejnou zakázku 20.21 KB 20.12.2018 11:43:55


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Jmenování komise otevírání nabídek 76.69 KB 09.01.2019 15:12:56
Jmenování komise hodnocení nabídek 529.14 KB 09.01.2019 15:13:18
Čestná prohlášení 2.01 MB 09.01.2019 15:13:33
Výsledek výzvy k podání nabídek - oznámení o výsledku hodnocení a výběru 147.75 KB 09.01.2019 15:14:12
Výsledek výzvy k podání nabídek - oznámení o výsledku hodnocení výběru Opravený dokument 152.68 KB 14.01.2019 18:25:14
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 358.35 KB 22.01.2019 14:18:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data