Silnice III/27713 Dehtáry, rekonstrukce silnice
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice III/27713 Dehtáry, rekonstrukce silnice
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000643
Evidenční číslo VZ
09/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.01.2019 10:06:39
Lhůta pro podání nabídek
05.02.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto:
2.1. Průzkumy a zaměření
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.4. Autorský dozor během realizace akce
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
46006, Liberec
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
josephine.proebiz.com
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Sedláčková
Telefon: +420 725 691 346
E-mail: veronika.sedlackova@ksslk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.02.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Specifikace akce 13.84 MB 14.01.2019 10:06:39
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 94.26 KB 14.01.2019 10:06:39
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 43.71 KB 14.01.2019 10:06:39
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů 15.34 KB 14.01.2019 10:06:39
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 18.32 KB 14.01.2019 10:06:39
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Autorizovaná osoba 22.02 KB 14.01.2019 10:06:39
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Krycí list 24.42 KB 14.01.2019 10:06:39
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Pokyny k el. komunikaci 37.89 KB 14.01.2019 10:06:39
Žádná starší verze
Výzva a ZD 66.48 KB 14.01.2019 10:06:39
Žádná starší verze
Změna ZD č1 389.50 KB 21.01.2019 12:27:50
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna ZD č1 389.50 KB 21.01.2019 12:37:05
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 8.48 MB 25.02.2019 10:14:47
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data