Skrbovická 2
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Skrbovická 2
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000007
Evidenční číslo VZ
001/2018/Z2018-04162
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.07.2018 12:02:03
Lhůta pro podání nabídek
14.08.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Skrbovická 2“ je vybudování místní obslužné komunikace pro cca 18 rodinných domů v lokalitě Skrbovická 2 v Bruntále. Napojení lokality bude na místní obslužnou komunikaci budovanou v lokalitě Skrbovická 1 na parc. č. 3653/12, k.ú. Bruntál-město a to na dvou místech. Komunikace je řešena jako dvoupruhová obousměrná komunikace v šířce 6,0 m, celková délka je cca 483 m. V rámci projektu jsou řešeny i inženýrské sítě – vodovod, splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod a chráničky pro optické kabely. Rozvody vedení NN řeší ČEZ Distribuce a.s. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
15 017 870.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o.
Na Hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Kontaktní údaje
Ing. Alexandra Klusák Snopková
E-mail: info@odesilani.cz
Telefon: +420 777 607 344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.11.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 653.98 KB 27.07.2018 12:02:03
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje 216.50 KB 27.07.2018 12:02:03
Příloha č. 02 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky 214.50 KB 27.07.2018 12:02:03
Příloha č. 03 ZD - Výkaz výměr 496.51 KB 27.07.2018 12:02:03
Příloha č. 04 ZD - Smlouva o dílo 348.50 KB 27.07.2018 12:02:03
Příloha č. 05 ZD - Projektová dokumentace 63.68 MB 27.07.2018 12:02:03
Příloha č. 06 ZD - Seznam poddodavatelů 190.16 KB 27.07.2018 12:02:03
Příloha č. 07 ZD - Podmínky elektronické aukce 288.92 KB 27.07.2018 12:02:03
Příloha č. 08 ZD - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 27.07.2018 12:02:03
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 ze dne 09.08.2018 454.89 KB 09.08.2018 23:34:37


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 440.27 KB 07.12.2018 11:38:46


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 324.27 KB 22.11.2018 13:04:49
Verze 1 1.04 MB 21.11.2018 13:44:30
Příloha č. 1 SoD - Pojistná smlouva 1.71 MB 21.11.2018 13:45:33
Příloha č. 2 SoD - Výkaz výměr 2.32 MB 21.11.2018 14:25:45
Verze 1 637.73 KB 21.11.2018 13:46:15
MV - registr smluv 123.85 KB 22.11.2018 13:06:31
Dodatek č. 1 - zveřejnění v registru smluv 127.97 KB 20.09.2019 08:41:15


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny přesahující 1 rok 182.93 KB 23.01.2019 06:52:03
Verze 1 185.26 KB 18.01.2019 09:05:21
Výše uhrazené ceny po ukončení plnění VZ 273.39 KB 13.11.2019 12:18:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Kareta s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 16 658 416,39 bez DPH
- s DPH
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 21 999 025,82 bez DPH
- s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen Česká republika Ne 18 026 835,78 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Kareta s.r.o. 62360213 2018 12 850 000,00 bez DPH
- s DPH
2 844 414,51 bez DPH
3 441 741,26 s DPH
Kareta s.r.o. 62360213 2019 12 846 952,80 bez DPH
- s DPH
10 002 538,28 bez DPH
12 103 071,61 s DPH