Skrbovická 2
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Skrbovická 2
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000007
Evidenční číslo VZ
001/2018
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.07.2018 12:02:03
Lhůta pro podání nabídek
14.08.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Skrbovická 2“ je vybudování místní obslužné komunikace pro cca 18 rodinných domů v lokalitě Skrbovická 2 v Bruntále. Napojení lokality bude na místní obslužnou komunikaci budovanou v lokalitě Skrbovická 1 na parc. č. 3653/12, k.ú. Bruntál-město a to na dvou místech. Komunikace je řešena jako dvoupruhová obousměrná komunikace v šířce 6,0 m, celková délka je cca 483 m. V rámci projektu jsou řešeny i inženýrské sítě – vodovod, splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod a chráničky pro optické kabely. Rozvody vedení NN řeší ČEZ Distribuce a.s. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
15 017 870.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o.
Na Hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Kontaktní údaje
Ing. Alexandra Klusák Snopková
E-mail: info@odesilani.cz
Telefon: +420 777 607 344
Centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
Číslo účtu
-
IBAN
-
SWIFT
-
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 653.98 KB 27.07.2018 12:02:03
Žádná starší verze
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje 216.50 KB 27.07.2018 12:02:03
Žádná starší verze
Příloha č. 02 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky 214.50 KB 27.07.2018 12:02:03
Žádná starší verze
Příloha č. 03 ZD - Výkaz výměr 496.51 KB 27.07.2018 12:02:03
Žádná starší verze
Příloha č. 04 ZD - Smlouva o dílo 348.50 KB 27.07.2018 12:02:03
Žádná starší verze
Příloha č. 05 ZD - Projektová dokumentace 63.68 MB 27.07.2018 12:02:03
Žádná starší verze
Příloha č. 06 ZD - Seznam poddodavatelů 190.16 KB 27.07.2018 12:02:03
Žádná starší verze
Příloha č. 07 ZD - Podmínky elektronické aukce 288.92 KB 27.07.2018 12:02:03
Žádná starší verze
Příloha č. 08 ZD - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 27.07.2018 12:02:03
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 ze dne 09.08.2018 454.89 KB 09.08.2018 23:34:37
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena s DPH Cena bez DPH
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Cena s DPH Cena bez DPH Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH Skutečně uhrazená cena bez DPH Skutečně uhrazená cena s DPH
Žádná data