Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná – Lidická v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná – Lidická v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000002
Evidenční číslo VZ
2.2019/Z2019-018151
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.02.2019 15:02:02
Lhůta pro podání nabídek
28.02.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a lávky pro pěší a výstavba nového mostu a lávky pro pěší. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 496 424.44 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2608/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 798.74 KB 11.02.2019 15:02:02
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje 214.50 KB 11.02.2019 15:02:02
Příloha č. 2 ZD - ČP základní způsobilosti 209.00 KB 11.02.2019 15:02:02
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů 186.92 KB 11.02.2019 15:02:02
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr 331.54 KB 11.02.2019 15:02:02
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo 66.37 KB 11.02.2019 15:02:02
Příloha č. 7 ZD - Plán organizace výstavby 19.12 KB 11.02.2019 15:02:02
Příloha č. 8 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky 215.50 KB 11.02.2019 15:02:02
Příloha č. 9 ZD - Podmínky elektronické aukce 136.21 KB 11.02.2019 15:02:02
Příloha č. 10 ZD - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 11.02.2019 15:02:02
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace 147.46 MB 11.02.2019 15:02:02
Změna a doplnění ZD č. 01 441.10 KB 11.02.2019 15:12:50
Příloha Změny a doplnění ZD č. 01 - Podmínky na elektronickou komunikaci 172.46 KB 11.02.2019 15:14:15


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1,014.57 KB 29.05.2019 15:16:52


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 328.66 KB 24.05.2019 13:48:38
MV - registr smluv 133.86 KB 24.05.2019 13:49:26
Dodatek č. 1 - zveřejnění registr smluv 138.03 KB 03.02.2020 11:00:42


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 262.98 KB 14.02.2020 10:34:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 12 896 949,93 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2019 12 896 949,93 bez DPH
15 605 309,42 s DPH
12 896 949,93 bez DPH
15 605 309,42 s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH