Zavedení a modernizace odbavovacích systémů MHD v Brně
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Zavedení a modernizace odbavovacích systémů MHD v Brně
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2019-005404
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.02.2019 10:07:07
Lhůta pro podání nabídek
11.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a montáži odbavovacího systému městské hromadné dopravy v Brně, včetně všech montážních prací, testů, revizí a funkčních zkoušek, jakož i dokumentů dodavatele, včetně všech počítačových programů a dalšího software a s tím spojených licencí, jež má být dodán za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
82 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2662/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
23.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO
25508881
DIČ
CZ25508881
Poštovní adresa
Hlinky 64/151
603 00, Brno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-030585
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/25508881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 298.84 KB 14.02.2019 10:07:07
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy o dílo včetně příloh 9.44 MB 14.02.2019 10:07:07
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Požadavky na elektronickou komunikaci 217.76 KB 14.02.2019 10:07:07
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 2.64 MB 13.03.2019 14:33:53
Žádná starší verze
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 2.72 MB 13.03.2019 14:34:21
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 2.94 MB 21.03.2019 08:47:54
Žádná starší verze
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 266.68 KB 21.03.2019 08:48:26
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 1.32 MB 22.03.2019 11:37:15
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 1.56 MB 22.03.2019 11:39:31
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 1.77 MB 04.04.2019 18:01:49
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 750.64 KB 02.08.2019 08:14:24
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data