Parkovací stání Těrlicko
Obec Těrlicko

Informace

Název veřejné zakázky
Parkovací stání Těrlicko
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
CZ.06.1.37/0.0/0.0/1
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.02.2019 12:20:46
Lhůta pro podání nabídek
26.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Část A) Parkoviště u kulturního domu v Těrlicku
V rámci tohoto stavebního objektu je řešena výstavba parkoviště za účelem zlepšení parkovacích možností v centru obce. Navrhovanou stavbou dochází k zásadní úpravě plochy podél východní strany kulturního domu. Parkoviště je navrženo v místě stávající účelové komunikace a zčásti na úkor ploch veřejné zeleně. Pro realizaci je využita pouze rovinaté plocha veřejného prostranství, aby nebylo nutné budovat nákladný a neestetický opěrný systém v případě využití navazujícího území s terénním zlomem.
V rámci výstavby parkoviště dojde ke zrušení dvou stávajících tras chodníků – do knihovny a směrem na náměstí. Tyto chodníky budou nahrazeny novými pěšími komunikacemi respektujícími navrhovanou plochu parkoviště. Kromě nových chodníků do knihovny a na náměstí je navrženo také pěší propojení mezi parkovištěm a zadním (hospodářským) vchodem do kulturního domu. Chodníky jsou navrženy tak, aby přístupy do kulturního domu vč. knihovny a na parkoviště byly bezbariérové.

Část B) Parkovací stání v centru obce Těrlicko
V rámci tohoto stavebního objektu je řešena výstavba parkovišť za účelem zlepšení parkovacích možností v centru obce a pro podporu multimodality v centru obce Těrlicko. Součástí SO 01 je také výstavba navazujících chodníků a instalace uličního mobiliáře.
Navrhovanou stavbou dochází k zásadní úpravě plochy veřejného prostranství kolem budovy základní školy. Parkoviště včetně přilehlého chodníku jsou zahloubena do svahu. Nově je upraven také nástupní prostor do školy s novým schodištěm. Pro zpomalení jízdy v ul. Školní je navržen příčný práh.
Budování parkovišť si vyžaduje v části obvodové plochy školy kolem parkovišť terénní úpravy, kterými bude vytvořen nový pohled na školní budovy a dojde k odstranění většiny stávajících dřevinných výsadeb. Navržená výsadba má za cíl změněný pohled na fasády školních budov zarámovat do nových výsadeb, pohledově zlepšit kompozičně málo atraktivní pohledy na budovy a také zajistit alespoň částečné zastínění k jihu orientovaného svahu pod školou.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 633 692.65 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Těrlicko
Májová 16
735 42, Těrlicko
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2807/summary
Kontaktní údaje
Administrátor VZ:
Jan Cudlín
jan.cudlin@proebiz.com
+420 725 880 844

Kontaktní osoba:
Petra Hlisnikovská
petra.hlisnikovska@terlicko.cz
+420 734 154 953
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.05.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Těrlicko
IČO
00297666
DIČ
CZ00297666
Poštovní adresa
Májová 474/16
735 42, Těrlicko
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-041542
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00297666

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 7 a 8 127.03 MB 22.02.2019 12:20:46
Příloha č. 6 57.23 KB 22.02.2019 12:20:46
Příloha č. 5 21.34 KB 22.02.2019 12:20:46
Příloha č. 4 20.82 KB 22.02.2019 12:20:46
Příloha č. 3 14.38 KB 22.02.2019 12:20:46
Příloha č. 2.3 14.39 KB 22.02.2019 12:20:46
Příloha č. 2.2 18.88 KB 22.02.2019 12:20:46
Příloha č. 2.1 23.31 KB 22.02.2019 12:20:46
Příloha č. 2 20.98 KB 22.02.2019 12:20:46
Příloha č. 1 24.15 KB 22.02.2019 12:20:46
Zadávací dokumentace 611.86 KB 22.02.2019 12:20:46


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 414.00 KB 05.04.2019 12:59:17
Příloha Oznámení o výběru - Zpráva o hodnocení nabídek 348.23 KB 05.04.2019 12:59:53


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 359.51 KB 06.05.2019 11:11:26


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 932.41 KB 02.05.2019 13:57:57
Příloha smlouvy - rozpočet A 647.16 KB 02.05.2019 13:58:27
Příloha smlouvy - rozpočet B 946.93 KB 02.05.2019 13:58:49
Harmonogram A 274.75 KB 02.05.2019 13:59:08
Harmonogram B 277.95 KB 02.05.2019 13:59:25
Dodatek č.1 SoD č.157_2019_HLI 1.44 MB 16.07.2019 10:30:24
Dodatek č. 2 SoD č. 157/2019/HLI 1.40 MB 01.10.2019 13:52:39


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 31.96 KB 06.12.2019 13:29:05


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č.1 477.81 KB 06.03.2019 16:15:18
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 314.83 KB 13.03.2019 11:40:03
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 288.88 KB 13.03.2019 17:14:13
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 4 287.87 KB 19.03.2019 16:54:18


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Hornosušská stavební s.r.o. 01573870 Zařazen 5 182 949,51 bez DPH 6 279 838,90 s DPH
MVEX stavby s.r.o. 03997286 Zařazen 5 290 544,74 bez DPH 6 401 559,14 s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen 5 357 911,97 bez DPH 6 483 073,48 s DPH
JANKOSTAV s.r.o. 25855581 Zařazen 5 481 391,26 bez DPH 6 632 483,42 s DPH
PORR a.s. 43005560 Zařazen 5 563 561,75 bez DPH 6 731 909,71 s DPH
Strojírny a stavby Třinec a.s. 47674539 Zařazen 5 760 473,14 bez DPH 6 970 172,49 s DPH
Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. 29393582 Zařazen 5 895 829,76 bez DPH 7 133 954,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hornosušská stavební s.r.o. 01573870