Rekonstrukce slaboproudých rozvodů na ZŠ I, ZŠ II, ZŠ Újezdec
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce slaboproudých rozvodů na ZŠ I, ZŠ II, ZŠ Újezdec
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000663
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.03.2019 13:35:56
Lhůta pro podání nabídek
20.03.2019 08:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce slaboproudých rozvodů, instalace hlavního datového rozvaděče a podružných patrových rozvaděčů, konfigurace a zprovoznění celé sítě. Dále viz Zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Ačkoliv jde o jednu veřejnou zakázku a jedno zadávací řízení, na jednotlivé části se nahlíží, jako by šlo o samostatně zadávané veřejné zakázky a každou část veřejné zakázky je zadavatel oprávněn zadat odlišnému dodavateli. Dodavatel je oprávněn podat nabídku jak pouze do jedné (kterékoli) části, tak do dvou, do tří částí veřejné zakázky.

Konečné hodnocení bude provedeno elektronickou aukcí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 964 086.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://uherskybrod.proebiz.com/
Kontaktní údaje
Ing. Vladimír Jochim
petra.hecova@ub.cz
+420 572 805 131
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva k účasti 699.74 KB 07.03.2019 13:35:56
Žádná starší verze
1. Krycí list 37.36 KB 07.03.2019 13:35:56
Žádná starší verze
2. a ZŠ I 4.38 MB 07.03.2019 13:35:56
Žádná starší verze
2. b ZŠ II 4.61 MB 07.03.2019 13:35:56
Žádná starší verze
2. c ZŠ Újezdec 1.94 MB 07.03.2019 13:35:56
Žádná starší verze
3. a Návrh smlouvy ZŠ I 102.92 KB 07.03.2019 13:35:56
Žádná starší verze
3. b Návrh smlouvy ZŠ II 101.83 KB 07.03.2019 13:35:56
Žádná starší verze
3. c Návrh smlouvy ZŠ Újezdec 101.92 KB 07.03.2019 13:35:56
Žádná starší verze
4. Čestné prohlášení 41.74 KB 07.03.2019 13:35:56
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 230.27 KB 13.03.2019 10:55:03
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 2 237.19 KB 15.03.2019 10:31:08
Žádná starší verze
SP 193.39 KB 23.04.2019 10:26:46
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OAS 189.51 KB 23.04.2019 10:26:24
Žádná starší verze
SD 167.47 KB 23.04.2019 10:26:35
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 160.63 KB 23.04.2019 10:26:59
Žádná starší verze
Rozhodnutí o zrušení 77.56 KB 23.04.2019 10:27:13
Žádná starší verze


1. část - 1. Základní škola I. - Mariánské nám.

Název časti
1. Základní škola I. - Mariánské nám.
Číslo části
1
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
23.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SITEL, spol. s r.o. 44797320 Zařazen 1 350 000,00 bez DPH - s DPH
SUPRO, spol. s r.o. 46993185 Zařazen 1 349 900,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SUPRO, spol. s r.o. 46993185

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 369.94 KB 23.04.2019 10:28:51
Žádná starší verze


2. část - 2. Základní škola II. - Pod Vinohrady

Název časti
2. Základní škola II. - Pod Vinohrady
Číslo části
2
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
05.04.2019

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - 3. Základní škola Újezdec

Název časti
3. Základní škola Újezdec
Číslo části
3
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
05.04.2019

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty