RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000034
Evidenční číslo VZ
Z2017-012784
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.05.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
13.06.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zadávacího řízení „RPS - Bruntál, sídliště Květná – II. etapa“ jsou stavební práce na obnově stávajících a realizaci nových zpevněných ploch, chodníků a komunikací, dále na obnově veřejného osvětlení, městského mobiliáře včetně herních prvků a sadových úprav. Více informací viz Zadávací dokumentace.


Datum zahájení zadávacího řízení: 12.5.2017

Další informace: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/24749
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
11 840 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Kontaktní údaje
Ing. Pavel Juříček, pracovník oddělení investic a dotací
Telefon: +420 554 706 240, +420 725 345 514
E-mail: pavel.juricek@mubruntal.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 641.10 KB 15.05.2017 00:00:00
Příloha č. 01 - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ 64.50 KB 15.05.2017 00:00:00
Příloha č. 02 - Osvědčení o řádném plnění zakázky 62.00 KB 15.05.2017 00:00:00
Příloha č. 03 - Výkaz výměr 438.22 KB 15.05.2017 00:00:00
Příloha č. 04 - Smlouva o dílo 202.00 KB 15.05.2017 00:00:00
Příloha č. 05 - Projektová dokumentace 33.95 MB 15.05.2017 00:00:00
Příloha č. 06 - Seznam poddodavatelů 41.38 KB 15.05.2017 00:00:00
Příloha č. 07 - Podmínky elektronické aukce 156.65 KB 15.05.2017 00:00:00
Příloha č. 08 - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 359.24 KB 15.05.2017 00:00:00


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 ze dne 24.05.2017 352.85 KB 24.05.2017 13:45:17


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1,008.44 KB 03.08.2017 10:14:04


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - 1 část 2.45 MB 20.07.2017 14:32:20
Smlouva o dílo - 2 část 3.30 MB 20.07.2017 14:32:20
Smlouva o dílo - dodatek č.1 4.69 MB 30.10.2017 09:45:03
Dodatek č. 2 148.99 KB 24.08.2018 10:38:04
Dodatek č. 2 příloha 304.46 KB 24.08.2018 10:38:04
Smlouva, D1, D2 - zveřejnění 135.01 KB 02.10.2018 10:46:46


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 442.46 KB 16.02.2018 08:22:27
Výše skutečně uhrazené ceny po skončení plnění 198.57 KB 29.08.2018 09:06:15


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 260.60 KB 10.07.2017 14:26:43
Oznámení o výběru dodavatele - Kareta s.r.o. 549.58 KB 10.07.2017 14:26:43
Oznámení o výběru dodavatele - Lazam s.r.o. 553.92 KB 10.07.2017 14:26:43
Oznámení o výběru dodavatele - JR STaKR s.r.o. 549.75 KB 10.07.2017 14:26:43
Oznámení o výběru dodavatele - NOSTA s.r.o. 556.65 KB 10.07.2017 14:26:43
Zpráva o hodnocení - elektronická aukce 579.61 KB 10.07.2017 14:26:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Kareta s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Kareta s.r.o. 62360213