Zpracování PD – Zimní stadion na Kavalcově ulici
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Zpracování PD – Zimní stadion na Kavalcově ulici
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000049
Evidenční číslo VZ
Z2018-034075
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.06.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
29.06.2018 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro:
a) Pro vydání územního rozhodnutí:
- dle Přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů včetně dokladové části – na základě plné moci
b) Pro vydání stavebního povolení:
- dle Přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů včetně dokladové složky – na základě plné moci, vč. předběžné kalkulace nákladů na realizaci díla
c) Pro provádění stavby:
- dle Přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů
- výkaz výměr zpracovaný do položkového rozpočtu dle vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
d) Provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby:
- po celou dobu realizace stavby
e) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
- po dobu přípravy stavby
Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 520 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Kontaktní údaje
Ing. Petr Mrkal, investiční oddělení, odbor správy majetku, kultury a rozvoje města
Telefon: +420 554 706 178, +420 602 344 300
E-mail: petr.mrkal@mubruntal.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.09.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 712.32 KB 13.06.2018 00:00:00
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ 220.00 KB 13.06.2018 00:00:00
Příloha č. 02 ZD - ČP - Základní způsobilost 208.50 KB 13.06.2018 00:00:00
Příloha č. 03 ZD - Seznam významných služeb 216.00 KB 13.06.2018 00:00:00
Příloha č. 04 ZD - Smlouva - PD 393.00 KB 13.06.2018 00:00:00
Příloha č. 05 ZD - Technická dokumentace 49.58 MB 13.06.2018 00:00:00
Příloha č. 06 ZD - Prohlášení - licenční smlouva 213.50 KB 13.06.2018 00:00:00


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 318.99 KB 04.10.2018 08:58:57


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.45 MB 20.09.2018 09:42:29
Dodatek č. 1 - registr smluv 47.47 KB 21.05.2021 13:53:47


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny přesahující 1 rok 184.75 KB 18.01.2019 09:29:23
Skutečně uhrazená cena rok 2019 239.89 KB 27.03.2020 18:57:57
Skutečně uhrazená cena za rok 2020 402.60 KB 11.02.2021 09:25:00
Skutečně uhrazená cena za rok 2021 482.99 KB 25.03.2022 09:05:17
Skutečně uhrazená cena za rok 2022 402.77 KB 07.03.2023 14:32:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
AS PROJECT CZ, s.r.o. 26095254 Zařazen Česká republika Ne 2 499 360,00 bez DPH
- s DPH
Ing. arch. Plachý Břetislav 16306210 Zařazen Česká republika Ne 2 595 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AS PROJECT CZ, s.r.o. 26095254 2018 2 499 360,00 bez DPH
3 024 225,60 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
AS PROJECT CZ, s.r.o. 26095254 2019 2 499 360,00 bez DPH
3 024 225,60 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
AS PROJECT CZ, s.r.o. 26095254 2020 2 499 360,00 bez DPH
3 024 225,60 s DPH
990 960,00 bez DPH
1 199 061,60 s DPH
AS PROJECT CZ, s.r.o. 26095254 2021 2 798 160,00 bez DPH
3 385 773,60 s DPH
1 261 200,00 bez DPH
1 526 052,00 s DPH
AS PROJECT CZ, s.r.o. 26095254 2022 2 798 160,00 bez DPH
3 385 773,60 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
AS PROJECT CZ, s.r.o. 26095254 2023 2 798 160,00 bez DPH
3 385 773,60 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH