Nákup HW a SW a hostované ESS
Město Kravaře

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup HW a SW a hostované ESS
Identifikátor veřejné zakázky
P12V00000050
Evidenční číslo VZ
352098
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.11.2012 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
02.01.2013 10:00:00
Stručný popis předmětu
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 98 zákona. Uchazeč může podat nabídku pro jednu nebo více částí veřejné zakázky.

Část 1 veřejné zakázky nazvaná HW a SW
Předmětem části 1 veřejné zakázky je nákup HW a SW, který zahrnuje:
I. Nový virtualizační server
II. Rozšíření stávajících serverů
III. Zálohovací zařízení – zálohovací knihovna
IV. Diskové pole
V. SAN
VI. Rack s výbavou
VII. Motorgenerátor
VIII. Zhášecí systém
IX. Zabezpečení budovy
X. Klimatizace
XI. Aktivní prvky
XII. Software k serverům
A. Serverové a klientské licence
B. Software pro zálohování a monitoring
XIII. Implementace
Podrobná specifikace je uvedena v příloze této zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace k Elektronické zabezpečovací signalizaci nebude z důvodu důvěrnosti informací zveřejněna na profilu zadavatele. Bude poskytnuta uchazečům na vyžádání. Písemnou žádost o zaslání projektové dokumentace zašle uchazeč na kontaktní osobu zadavatele (viz bod 2.1) nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Část 2 veřejné zakázky
Předmětem části 2 veřejné zakázky je nákup hostované elektronické spisové služby (ESS) včetně implementace a databázového systému včetně implementace.

Jedná se o dodávku:
- ESS pro 7 organizací zřízených ORP Kravaře;
- ESS pro 1 obec ve správním obvodu s matrikou a stavebním úřadem;
- ESS pro 3 obce ve správním obvodu s matrikou;
- ESS pro 3 obce základního typu ve správním obvodu;
- ESS pro 6 organizací zřízených obcemi;
- Serverová licence a uživatelské licence databázové SW;
- 30x licence pro přístup hostovaných ESS do TC

Podrobná specifikace je uvedena v příloze této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 143 180.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Kravaře
Náměstí 43
74721, Kravaře
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Kravaře
Náměstí 43
74721, Kravaře
Kontaktní údaje
Ing. Marcel Hahn, vedoucí oddělení informatiky,
e-mail: marcel.hahn@kravare.cz.
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kravaře
IČO
00300292-Archiv
DIČ
CZ00300292
Poštovní adresa
Náměstí 43
747 21, Kravaře
Česká republika
ID profilu zadavatele
224351
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00300292-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a Zadávací dokumentace 296.06 KB 27.11.2012 00:00:00
Výzva a Zadávací dokumentace 296.06 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_01_cast_1_technicka_specifikace 366.21 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_02_cast_2_technicka_specifikace 713.50 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_03_cast_1_navrh_smlouvy 308.50 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_04_cast_2_navrh_smlouvy 316.50 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_05_Krycí list 181.00 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_06_Čestné prohlášení_Základní kvalifikační kritéria 177.50 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_07_Čestné prohlášení_Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele 169.50 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_08_Prohlášení uchazeče podle § 68 148.94 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_09_cast_1_popis_specifikace_nabizeneho_plneni 411.00 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_10_cast_1_EZS_specifikace_nabizeneho_plneni 168.50 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_11_Polozkovy_rozpocet_cast_2 157.00 KB 27.11.2012 00:00:00
Priloha_12_EZS_podrobny_polozkovy_rozpocet 178.50 KB 27.11.2012 00:00:00
Dodatečné informace k veřejné zakázce 107.47 KB 12.12.2012 08:26:56


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 108.64 KB 25.03.2013 21:50:36


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 119.00 KB 26.04.2013 10:45:03


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo na část 1 VZ 9.29 MB 26.04.2013 10:45:03
Smlouva o dílo na část 2 VZ 7.72 MB 26.04.2013 10:45:03


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně hrazené ceny a seznam subdodavatelů 305.04 KB 11.10.2013 16:46:23
Výše skutečně hrazené ceny a seznam subdodavatelů 305.04 KB 11.10.2013 16:46:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
AutoCont CZ a.s. 47676795 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 483 197,00 s DPH
GORDIC spol. s r.o. 47903783 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
461 901,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AutoCont CZ a.s. 47676795 - bez DPH
3 455 374,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
GORDIC spol. s r.o. 47903783 - bez DPH
456 775,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH