HW a SW pro rozšíření TC ORP Kravaře
Město Kravaře

Informace

Název veřejné zakázky
HW a SW pro rozšíření TC ORP Kravaře
Identifikátor veřejné zakázky
P15V00000014
Evidenční číslo VZ
402718
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.02.2015 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
16.04.2015 10:00:00
Stručný popis předmětu
Projekt Konsolidace ICT a elektronizace procesů Města Kravaře je investičním projektem zaměřeným na elektronizaci služeb veřejné správy. Cílem projektu je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a zlepšení a usnadnění komunikace občanů a podnikatelských subjektů s úřady územní samosprávy. Dojde ke konsolidaci ICT prostředí Města Kravaře, k posílení bezpečnosti TC ORP a k elektronizaci vybraných agend a procesů Města Kravaře - zavedení Portálu občana, Portálu úředníka, IS pro veřejné zakázky a IS pro vedení agendy rady a zastupitelstva města. Projekt je zaměřen na tyto aktivity:
- konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů a infrastruktury;
- zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP;
- elektronizace procesů, digitalizace dat.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 979 278.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Kravaře
Náměstí 43
74721, Kravaře
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Kravaře
Náměstí 43
74721, Kravaře
Kontaktní údaje
Ing. Jiří Knopp
Telefon: +420 774 617 812
E-mail: jiri.knopp@gmail.com
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kravaře
IČO
00300292-Archiv
DIČ
CZ00300292
Poštovní adresa
Náměstí 43
747 21, Kravaře
Česká republika
ID profilu zadavatele
224351
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00300292-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 265.79 KB 20.02.2015 00:00:00
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 198.38 KB 20.02.2015 00:00:00
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 201.60 KB 20.02.2015 00:00:00
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 198.75 KB 20.02.2015 00:00:00
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - Dokumenty v rozsahu stanoveném v § 68 odst. 3 200.52 KB 20.02.2015 00:00:00
Příloha č. 5 - Čestného prohlášení - Seznam významných dodávek 201.44 KB 20.02.2015 00:00:00
Příloha č. 6 - Čestného prohlášení – Seznam techniků 200.52 KB 20.02.2015 00:00:00
Příloha č. 7 - Smlouva o dílo, na dodávku aplikačního programového produktu, převodu práv k jeho užití na objednatele a technické podpoře 1.27 MB 20.02.2015 00:00:00
Příloha č. 8 - Studie proveditelnosti 2.42 MB 20.02.2015 00:00:00
Odůvodnění zakázky 120.78 KB 20.02.2015 00:00:00


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 104.88 KB 15.07.2015 11:20:26


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo, na dodávku aplikačního programového produktu, převodu práv k jeho užití na objednatele a technické podpoře 2.21 MB 10.07.2015 07:27:34


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů 87.88 KB 09.12.2015 08:33:02
Výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů 87.88 KB 09.12.2015 08:33:02


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 93.50 KB 15.06.2015 16:48:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
AutoCont CZ a.s. 47676795 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
5 943 520,00 s DPH
C SYSTEM CZ a.s. 27675645 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
5 947 150,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AutoCont CZ a.s. 47676795 - bez DPH
5 943 520,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH