PD - Pevné jízdní dráhy
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Pevné jízdní dráhy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000678
Evidenční číslo VZ
Z2019-010526
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.04.2019 16:59:59
Lhůta pro podání nabídek
10.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „PD - Pevné jízdní dráhy“ je rozdělen na dvě (2) samostatné části.
Předmětem jednotlivých části je zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace v rozsahu PD pro vydání stavebního povolení, v podrobnostech PD pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3227/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.71 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 73.43 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 81.36 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 43.14 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 5 Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě 97.42 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 99.32 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 7 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.42 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 8 Upřesnění předmětu a rozsahu projektové dokumentace 98.33 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 9 Krycí list nabídky 74.38 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 10 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 71.25 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 11 Seznam významných služeb 81.45 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 12 Návrh smlouvy o dílo 43.66 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 13 Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě 97.46 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 14 Základní požadavky k zajištění BOZP 99.36 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 15 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.49 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 16 Upřesnění předmětu a rozsahu projektové dokumentace 98.07 KB 04.04.2019 16:59:59
Příloha č. 17 Požadavky na elektronickou komunikaci 95.97 KB 04.04.2019 16:59:59
Zadávací dokumentace 929.56 KB 04.04.2019 16:59:59


1. část - PD – PJD na ul. Opavská

Název časti
PD – PJD na ul. Opavská
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
25.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 Zařazen Česká republika Ne 2 475 000,00 bez DPH
2 994 750,00 s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 Zařazen Česká republika Ne 2 390 000,00 bez DPH
2 891 900,00 s DPH
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 27689328 Zařazen Česká republika Ne 3 645 000,00 bez DPH
4 410 450,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 2019 2 390 000,00 bez DPH
2 891 900,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 2020 2 390 000,00 bez DPH
2 891 900,00 s DPH
2 340 000,00 bez DPH
2 831 400,00 s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 2021 2 430 000,00 bez DPH
2 940 300,00 s DPH
40 000,00 bez DPH
48 400,00 s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 2022 2 430 000,00 bez DPH
2 940 300,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 2023 2 430 000,00 bez DPH
2 940 300,00 s DPH
50 000,00 bez DPH
60 500,00 s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 573.21 KB 02.08.2019 13:37:42


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9796143 128.32 KB 07.08.2019 08:28:50
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16463575 61.13 KB 06.05.2021 16:10:11


2. část - PD – PJD na ul. Hlučínská a Sokolská

Název časti
PD – PJD na ul. Hlučínská a Sokolská
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
25.07.2019
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 27689328 Zařazen Česká republika Ne 3 455 000,00 bez DPH
4 180 550,00 s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 Zařazen Česká republika Ne 2 390 000,00 bez DPH
2 891 900,00 s DPH
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 Zařazen Česká republika Ne 2 475 000,00 bez DPH
2 994 750,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 2019 2 390 000,00 bez DPH
2 891 900,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 2020 2 390 000,00 bez DPH
2 891 900,00 s DPH
2 340 000,00 bez DPH
2 831 400,00 s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 2021 2 390 000,00 bez DPH
2 891 900,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 1.-3. Q 2022 2 390 000,00 bez DPH
2 891 900,00 s DPH
50 000,00 bez DPH
60 500,00 s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 573.21 KB 02.08.2019 13:40:57


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9794395 128.32 KB 07.08.2019 08:30:10