PD - Pevné jízdní dráhy
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Pevné jízdní dráhy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000678
Evidenční číslo VZ
Z2019-010526
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.04.2019 16:59:59
Lhůta pro podání nabídek
10.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „PD - Pevné jízdní dráhy“ je rozdělen na dvě (2) samostatné části.
Předmětem jednotlivých části je zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace v rozsahu PD pro vydání stavebního povolení, v podrobnostech PD pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3227/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.71 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 73.43 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 81.36 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 43.14 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě 97.42 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 99.32 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.42 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Upřesnění předmětu a rozsahu projektové dokumentace 98.33 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Krycí list nabídky 74.38 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 10 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 71.25 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 11 Seznam významných služeb 81.45 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 12 Návrh smlouvy o dílo 43.66 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 13 Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě 97.46 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 14 Základní požadavky k zajištění BOZP 99.36 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 15 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.49 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 16 Upřesnění předmětu a rozsahu projektové dokumentace 98.07 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Příloha č. 17 Požadavky na elektronickou komunikaci 95.97 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 929.56 KB 04.04.2019 16:59:59
Žádná starší verze


1. část - PD – PJD na ul. Opavská

Název časti
PD – PJD na ul. Opavská
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - PD – PJD na ul. Hlučínská a Sokolská

Název časti
PD – PJD na ul. Hlučínská a Sokolská
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty