Průběžný a závěrečný audit účetní závěrky pro účetní období 2019-2022
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Průběžný a závěrečný audit účetní závěrky pro účetní období 2019-2022
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000680
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.04.2019 12:35:55
Lhůta pro podání nabídek
30.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení průběžného a závěrečného auditu účetní závěrky Dopravního podniku Ostrava a. s. a jeho dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za účetní období 2019, 2020, 2021 a 2022 sestavené v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, včetně poradenství při zpracování konsolidované účetní závěrky a její ověření. Výstupem auditu bude výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za účetní období roku 2019, 2020, 2021 a 2022.
Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky na dvě části. Účastník je povinen ocenit a podat nabídku pro obě níže uvedené části:
Část 1 Provedení auditu pro Dopravní podnik Ostrava a.s.
Část 2 Provedení auditu pro EKOVA ELECTRIC a.s.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3424/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 738.68 KB 16.04.2019 12:35:55
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.75 KB 16.04.2019 12:35:55
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy DPO 117.65 KB 16.04.2019 12:35:55
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy EE 125.84 KB 16.04.2019 12:35:55
Žádná starší verze
Příloha č. 4a ZD Základní požadavky k zajištění BOZP DPO 54.86 KB 16.04.2019 12:35:55
Žádná starší verze
Příloha č. 4b ZD Základní požadavky k zajištění BOZP EE 110.08 KB 16.04.2019 12:35:55
Žádná starší verze
Příloha č. 5a ZD Vymezení obchodního tajemství DPO 97.00 KB 16.04.2019 12:35:55
Žádná starší verze
Příloha č. 5b ZD Vymezení obchodního tajemství EE 114.39 KB 16.04.2019 12:35:55
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.24 KB 16.04.2019 12:35:55
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD Seznam referencí 36.37 KB 16.04.2019 12:35:55
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data