Průběžný a závěrečný audit účetní závěrky pro účetní období 2019-2022
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Průběžný a závěrečný audit účetní závěrky pro účetní období 2019-2022
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000680
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.04.2019 12:35:55
Lhůta pro podání nabídek
30.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení průběžného a závěrečného auditu účetní závěrky Dopravního podniku Ostrava a. s. a jeho dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za účetní období 2019, 2020, 2021 a 2022 sestavené v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, včetně poradenství při zpracování konsolidované účetní závěrky a její ověření. Výstupem auditu bude výrok auditora k účetní závěrce a výroční zprávě za účetní období roku 2019, 2020, 2021 a 2022.
Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky na dvě části. Účastník je povinen ocenit a podat nabídku pro obě níže uvedené části:
Část 1 Provedení auditu pro Dopravní podnik Ostrava a.s.
Část 2 Provedení auditu pro EKOVA ELECTRIC a.s.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3424/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 738.68 KB 16.04.2019 12:35:55
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.75 KB 16.04.2019 12:35:55
Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy DPO 117.65 KB 16.04.2019 12:35:55
Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy EE 125.84 KB 16.04.2019 12:35:55
Příloha č. 4a ZD Základní požadavky k zajištění BOZP DPO 54.86 KB 16.04.2019 12:35:55
Příloha č. 4b ZD Základní požadavky k zajištění BOZP EE 110.08 KB 16.04.2019 12:35:55
Příloha č. 5a ZD Vymezení obchodního tajemství DPO 97.00 KB 16.04.2019 12:35:55
Příloha č. 5b ZD Vymezení obchodního tajemství EE 114.39 KB 16.04.2019 12:35:55
Příloha č. 6 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.24 KB 16.04.2019 12:35:55
Příloha č. 7 ZD Seznam referencí 36.37 KB 16.04.2019 12:35:55


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9814883 128.17 KB 31.03.2020 15:59:55
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10026594 128.28 KB 31.03.2020 16:00:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data