Oprava volných bytů 34A, 36A, 38A, 10C a 19C v domě Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava volných bytů 34A, 36A, 38A, 10C a 19C v domě Hladnovská 757/119a, Ostrava – Muglinov
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000655
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.04.2019 13:53:19
Lhůta pro podání nabídek
30.04.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je oprava volných bytů, spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, konkrétně v opravě koupelen, výměnou rozvodů vody, odpadů, obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů, ve výměně kuchyňských linek a spotřebičů, PVC podlah, úpravě elektroinstalace, provedení nátěrů a maleb, v souladu s Technickou dokumentací.

Prohlídka místa plnění: 24.04.2019 v 15:00 hodin, sraz před domem Hladnovská 757/119a, Ostrava- Muglinov, vchod C.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
668 403.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Ing. Jarmila Pytlíková
Telefon: 599410424
E-mail: jpytlikova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.06.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 52.50 KB 18.04.2019 13:53:19
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo (obchodní podmínky) 515.39 KB 18.04.2019 13:53:19
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 381.09 KB 18.04.2019 13:53:19
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Profesní kvalifikační předpoklady 46.50 KB 18.04.2019 13:53:19
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam referenčních zakázek 49.50 KB 18.04.2019 13:53:19
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Technická dokumentace 577.76 KB 18.04.2019 13:53:19
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Výkaz výměr 264.57 KB 18.04.2019 13:53:19
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Harmonogram prací 13.35 KB 18.04.2019 13:53:19
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 546.65 KB 18.04.2019 13:53:19
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo Oprava bytů Hladnovská, Muglinov 2.60 MB 12.06.2019 13:53:29
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STAVO-ČESTAV, s.r.o. 64085236 Zařazen - bez DPH - s DPH
JOROS s.r.o. 27775402 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAVO-ČESTAV, s.r.o. 64085236 609 422,00 bez DPH
- s DPH
609 421,55 bez DPH
- s DPH