Rekonstrukce kostela sv. Archanděla v Blatnu u Chomutova
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce kostela sv. Archanděla v Blatnu u Chomutova
Identifikátor veřejné zakázky
P13V00000012
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.02.2013 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
18.03.2013 13:00:00
Stručný popis předmětu
Rekonstrukce barokního kostela sv. Archanděla Michaela, který je dominantou obce. Stavba se nyní nachází v havarijním stavu a hrozí její postupný zánik.
Při rekonstrukci dojde k obnově střešní krytiny, krovu a podhledu a současně výplní otvorů – oken a dveří, které zabrání dalšímu strádání objektu.

Popis výchozího stavu:
Stavba se nachází v havarijním stavu a v současné době ji hrozí zřízení stropů hlavní lodi a střešní krytiny. Stropy u sakristie a oratoře jsou v současné době propadlé. Do budovy zatéká. Vnější omítky včetně výplní, tj. oken a dveří jsou také ve špatném stavu a vlivem povětrnostních podmínek dochází opadávání omítek a tím možnému úrazu osob.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
SNP 14
43144, Droužkovice
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
IČO
26999935-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
SNP 14
431 44, Droužkovice
Česká republika
ID profilu zadavatele
218336
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/26999935-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 124.77 KB 20.02.2013 00:00:00
Výzva - změna č. 1 - prodloužení lhůty 133.05 KB 20.02.2013 00:00:00
Zadávací dokumentace 331.72 KB 20.02.2013 00:00:00
Příloha č. 1 - Krycí list 36.26 KB 20.02.2013 00:00:00
Příloha č. 2 - ČP zákl. kvalif. předpoklady 33.21 KB 20.02.2013 00:00:00
Příloha č. 3 - ČP profesní kvalif. předpoklady 34.68 KB 20.02.2013 00:00:00
Příloha č. 4 - §68 34.45 KB 20.02.2013 00:00:00
Příloha č. 5 - ČP ekonomická způsobilost 33.47 KB 20.02.2013 00:00:00
Příloha č. 5 - návrh smlouvy 85.50 KB 20.02.2013 00:00:00
Příloha č. 7 - technická zpráva 3.43 MB 20.02.2013 00:00:00
Příloha č. 8 - slepý výkaz výměr 77.63 KB 20.02.2013 00:00:00
Příloha č. 9 - závazné stanovisko 703.62 KB 20.02.2013 00:00:00
Zadávací dokumentace - změna č. 1 346.62 KB 01.03.2013 11:08:09
Výkaz výměr - změna č. 1 76.14 KB 01.03.2013 11:08:09


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zpráva zadavatele 171.46 KB 29.05.2013 11:37:45
Zpráva zadavatele 226.50 KB 29.05.2013 11:37:45


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.28 MB 24.05.2013 16:04:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data