PD - Estetizace zastávky Karolina II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Estetizace zastávky Karolina II
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000691
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.05.2019 09:14:22
Lhůta pro podání nabídek
20.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zpracování 3 variant studií proveditelnosti a vybrané projektové dokumentace. Bližší vymezení uvedeno v Návrhu smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Karel Navrátil
karel.navratil@dpo.cz
+420 702091736
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3647/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Karel Navrátil
karel.navratil@dpo.cz
+420 702091736
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.76 MB 10.05.2019 09:14:22
Priloha_c_1_ZD_Vzor_cestneho_prohlaseni 21.79 KB 10.05.2019 09:14:22
Priloha_c_2_ZD_Navrh_smlouvy_o_dilo verze 42.10 KB 10.05.2019 09:14:22
Priloha_c_3_ZD_Pozadavky_na_vyhotoveni_studie_proveditelnosti_ a_projektove_dokumentace 91.81 KB 10.05.2019 09:14:22
Priloha_c_4_ZD_Zakladni_pozadavky_k_zajisteni_ BOZP 56.28 KB 10.05.2019 09:14:22
Priloha_c_5_ZD_Seznam_referencnich_zakazek 19.24 KB 10.05.2019 09:14:22
Priloha_c_6_ZD_Vymezeni_obchodniho_tajemstvi_zhotovitele 97.48 KB 10.05.2019 09:14:22
Priloha_c_7_ZD_Minimální rozsah výkonu AD 98.64 KB 10.05.2019 09:14:22
Priloha_c_8_ ZD_Pozadavky_na_elektronickou_komunikaci_pro_VZMR 95.11 KB 10.05.2019 09:14:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data