VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ VANČUROVA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ VANČUROVA
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000661
Evidenční číslo VZ
150/ID202/2019
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.05.2019 08:28:01
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2019 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ VANČUROVA“ je odstranění poškozené krytiny a následné nahrazení krytinou novou při dodržení technologických postupů stanovených projektovou dokumentací. Výměně střešního pláště bude předcházet odstranění původních vrstev střešního pláště. Stavba bude i nadále sloužit jako školské zařízení. Součástí záměru je i výměna stávajících klempířských prvků za nové.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• projektovou dokumentací (příloha č. 1 této Zadávací dokumentace);
• výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 2 této Zadávací dokumentace), resp. návrhem Smlouvy o dílo (příloha č. 3 této Zadávací dokumentace), jež jsou nedílnou součástí jako přílohy této Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
07.06.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ VANČUROVA 704.46 KB 22.05.2019 08:28:01
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZŠ VANČUROVA 5.17 MB 22.05.2019 08:28:01
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB ZŠ VANČUROVA 158.24 KB 22.05.2019 08:28:01
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 164.50 KB 22.05.2019 08:28:01
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.81 KB 22.05.2019 08:28:01
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 18.50 KB 22.05.2019 08:28:01
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ VANČUROVA 144.25 KB 26.06.2019 11:25:00
Žádná starší verze
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ VANČUROVA 208.95 KB 26.06.2019 11:25:16
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VZ_VÝMĚNA ČÁSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ VANČUROVA 135.04 KB 07.06.2019 10:49:15
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data