REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PASTELKY V HODONÍNĚ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PASTELKY V HODONÍNĚ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000684
Evidenční číslo VZ
150/ID227/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.09.2019 13:09:12
Lhůta pro podání nabídek
27.09.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PASTELKY V HODONÍNĚ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ je vypracování a projednání projektové dokumentace pro stavební povolení, dále vypracování a projednání dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru během vlastní stavby.

Projektová dokumentace PD bude zpracována ve 2 samostatných částech:
a) PD pro vydání stavebního povolení pro sekce A, B, C, D, E bytového domu, v členění a přiměřeném rozsahu dle Přílohy č. 12 Vyhl.č. 499/2006 Sb.
b) PD pro provádění stavby pro sekci A, B, C, D, E bytového domu, v členění a přiměřeném rozsahu dle Přílohy č. 13 Vyhl.č. 499/2006 Sb. PD bude zpracována rovněž jako PD pro zadání veřejné zakázky (Vyhl. č. 169/2016 Sb.)

Inženýrská činnost IČ: projednání PD (sekce A, B, C, D, E) s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti o stavební povolení, případně dalších potřebných povolení, zajištění vyvěšení informace o záměru, zabezpečení výkonu koordinátora BOZP apod.

Výkon autorského dozoru AD s předpokládanou dobou plnění 15 měsíců.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 950 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316338
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.11.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Posouzení stavebně technického stavu 9.47 MB 13.09.2019 13:09:12
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - SOD_rekonstrukce BD Pastelky_PD 39.54 KB 13.09.2019 13:09:12
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.90 KB 13.09.2019 13:09:12
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ_-_Splnění_technické_kvalifikace 18.75 KB 13.09.2019 13:09:12
Žádná starší verze
Výzva + ZD -ULICE_MESTANSKA__HODONIN 694.92 KB 16.09.2019 06:49:57
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_Rekonstrukce bytového domu Pastelky v Hodoníně - projektová dokumentace 105.95 KB 16.09.2019 11:55:49
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 1 - Výzva + ZD REKONSTRUKCE_BYTOVEHO_DOMU_PASTELKY_V_HODONINE_PROJEKTOVA_DOKUMENTACE 696.52 KB 16.09.2019 11:59:03
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PASTELKY V HODONÍNĚ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 96.64 KB 09.10.2019 15:46:30
Žádná starší verze
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PASTELKY V HODONÍNĚ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 202.60 KB 09.10.2019 15:47:02
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Prost Hodonín, s.r.o._Rekonstrukce bytového domu - PD 3.39 MB 04.11.2019 07:08:35
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Prost Hodonín, s.r.o. 60701366 Zařazen - bez DPH 1 321 538,00 s DPH
Projekt Point green, s.r.o. 29201691 Zařazen - bez DPH 1 685 772,00 s DPH
Projecticon s.r.o. 28809459 Zařazen - bez DPH 1 699 000,00 s DPH
Energy Benefit Centre a.s. 29029210 Zařazen - bez DPH 2 159 850,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Prost Hodonín, s.r.o. 60701366 1 092 180,00 bez DPH
1 321 538,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH