CELKOVÉ OPRAVY KABIN A MOTORU
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
CELKOVÉ OPRAVY KABIN A MOTORU
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000016
Evidenční číslo VZ
P18V00000044
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.09.2019 22:22:47
Lhůta pro podání nabídek
01.10.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je provedení veškerých oprav nutných k uvedení kabin a motoru včetně jejich příslušenství do plně funkčního stavu, a to pro jednotlivé typy dle uvedeného rozsahu, a to včetně dodání náhradních dílů nutných k provedení požadovaných oprav. Aktuální stav kabin a motoru včetně jejich příslušenství s uvedením rozsahu požadovaných oprav je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace nazvané Specifikace díla.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4925/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 531.63 KB 13.09.2019 22:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 01 - Specifikace díla 1.70 MB 13.09.2019 22:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 02 - Smlouva o dílo 40.94 KB 13.09.2019 22:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 03 - Soupis služeb k ocenění 30.86 KB 13.09.2019 22:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 04 - Seznam poddodavatelského plnění 121.86 KB 13.09.2019 22:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 05 - Krycí list 128.27 KB 13.09.2019 22:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 06 - Čestné prohlášení a seznam významných 143.24 KB 13.09.2019 22:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 07 - Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 127.28 KB 13.09.2019 22:22:47
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 613.68 KB 29.10.2019 21:21:18
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.09 MB 29.10.2019 21:22:55
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Doplnění Zadavatel doplňuje čas konce lhůty pro podání nabídek. 296.75 KB 16.09.2019 17:20:52
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. 61683787 Vyřazen 0,00 bez DPH - s DPH
PAS Zábřeh na Moravě a.s. 45192251 Zařazen 3 036 800,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PAS Zábřeh na Moravě a.s. 45192251 3 036 800,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH