CELKOVÉ OPRAVY NÁSTAVEB ZIMNÍ ÚDRŽBY
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
CELKOVÉ OPRAVY NÁSTAVEB ZIMNÍ ÚDRŽBY
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000019
Evidenční číslo VZ
Z2019-033842
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.09.2019 18:02:58
Lhůta pro podání nabídek
30.10.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je provedení generálních oprav specifikovaných nástaveb na údržbu komunikací a hydraulických okruhů vozidel (dále jen „Nástavby“).
Předmětem Veřejné zakázky je provedení veškerých oprav nutných k uvedení Nástaveb do plně funkčního stavu, a to pro jednotlivé typy dle uvedeného rozsahu, a to včetně nákladů na pořízení náhradních dílů nutných k provedení uvedených oprav. Aktuální stav Nástaveb s uvedením rozsahu požadovaných oprav je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady,
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5079/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.11.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 625.92 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 01 - Specifikace díla 3.27 MB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 02 - Smlouva o dílo 38.61 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 03 - Soupis služeb k ocenění 32.98 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 04 - Seznam poddodavatelského plnění 121.70 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 05 - Krycí list 128.98 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 06 - Seznam významných služeb 132.56 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 07 - Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 128.13 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 615.03 KB 27.11.2019 22:45:20
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.47 MB 27.11.2019 22:47:39
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
KOBIT, spol. s r.o. 44792247 Zařazen 11 092 000,00 bez DPH - s DPH
MTM Tech, s.r.o., 60471417 Zařazen 11 225 800,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KOBIT, spol. s r.o. 44792247 11 092 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH