CELKOVÉ OPRAVY NÁSTAVEB ZIMNÍ ÚDRŽBY
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
CELKOVÉ OPRAVY NÁSTAVEB ZIMNÍ ÚDRŽBY
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000019
Evidenční číslo VZ
Z2019-033842
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.09.2019 18:02:58
Lhůta pro podání nabídek
30.10.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je provedení generálních oprav specifikovaných nástaveb na údržbu komunikací a hydraulických okruhů vozidel (dále jen „Nástavby“).
Předmětem Veřejné zakázky je provedení veškerých oprav nutných k uvedení Nástaveb do plně funkčního stavu, a to pro jednotlivé typy dle uvedeného rozsahu, a to včetně nákladů na pořízení náhradních dílů nutných k provedení uvedených oprav. Aktuální stav Nástaveb s uvedením rozsahu požadovaných oprav je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady,
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5079/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 625.92 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 01 - Specifikace díla 3.27 MB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 02 - Smlouva o dílo 38.61 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 03 - Soupis služeb k ocenění 32.98 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 04 - Seznam poddodavatelského plnění 121.70 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 05 - Krycí list 128.98 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 06 - Seznam významných služeb 132.56 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 07 - Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 128.13 KB 30.09.2019 18:02:58
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data