Dodávka nových vozidel - třístranný sklápěč a nosič kontejnerů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka nových vozidel - třístranný sklápěč a nosič kontejnerů
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000004
Evidenční číslo VZ
Z2020-000592
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.01.2020 10:15:22
Lhůta pro podání nabídek
11.02.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka dvou (2) kusů nových vozidel – třístranného sklápěče a nosiče kontejnerů. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 850 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6082/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
13.02.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.52 MB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 92.12 KB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 90.49 KB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD_Návrh Kupní smlouvy 45.14 KB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_ Technická specifikace předmětu plnění - třístranný sklápěč 34.30 KB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - nosič kontej. 33.25 KB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD_Příprava a zapojení RDST + GPS 108.56 KB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD_Náklady na předepsanou údržbu 103.91 KB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 106.78 KB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD_Zakladni pozadavky k zajisteni BOZP 101.38 KB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 97.40 KB 10.01.2020 10:15:22
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 811.32 KB 18.02.2020 14:53:44
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 359.50 KB 13.02.2020 15:39:45
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data