Mycí linka Areál autobusy Hranečník (II)
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Mycí linka Areál autobusy Hranečník (II)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2020-001308
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.01.2020 16:20:31
Lhůta pro podání nabídek
24.02.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycí linky včetně stavebních prací a souvisejících služeb dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6035/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.56 MB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 72.00 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 73.52 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam významných dodávek 81.33 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 225.97 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Podrobný popis průjezdné mycí linky autobusů 47.69 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 56.42 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Podmínky pro provádění díla 89.89 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.63 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů 84.50 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 10 Půdorys haly 90.65 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze
Příloha č. 11 Požadavky na elektronickou komunikaci 96.39 KB 16.01.2020 16:20:31
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2 666.33 KB 06.02.2020 08:36:34
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data