Mycí linka Areál autobusy Hranečník (II)
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Mycí linka Areál autobusy Hranečník (II)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2020-001308
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.01.2020 16:20:31
Lhůta pro podání nabídek
24.02.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycí linky včetně stavebních prací a souvisejících služeb dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6035/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.56 MB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 72.00 KB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 73.52 KB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 3 Seznam významných dodávek 81.33 KB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 225.97 KB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 5 Podrobný popis průjezdné mycí linky autobusů 47.69 KB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 56.42 KB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 7 Podmínky pro provádění díla 89.89 KB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 8 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.63 KB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 9 Seznam poddodavatelů 84.50 KB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 10 Půdorys haly 90.65 KB 16.01.2020 16:20:31
Příloha č. 11 Požadavky na elektronickou komunikaci 96.39 KB 16.01.2020 16:20:31


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2 666.33 KB 06.02.2020 08:36:34


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 656.36 KB 23.04.2020 14:09:03


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12358768 145.45 KB 23.04.2020 14:08:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
FIRETECH s.r.o 28593588 Zařazen - bez DPH - s DPH
TOSTO, spol. s r.o. 60932333 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TOSTO, spol. s r.o. 60932333 2020 6 783 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH