Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2020-004267
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.02.2020 11:13:25
Lhůta pro podání nabídek
17.03.2020 09:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je ošetření stávající silniční zeleně, výsadba dřevin a jejich následná rozvojová 3letá péče.
Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy o dílo včetně její přílohy č. 2.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky jsou obsahem „Projektové dokumentace“, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace“).

Konkrétně pro jednotlivé části:
Část 1: ošetření 119 ks silniční zeleně ve 3 úsecích Kunratice – Ves a výsadba 175 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/0353 v úseku Kunratice – Víska.
Část 2: ošetření 45 ks silniční zeleně a výsadba 264 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/2901, v úseku Větrov - Frýdlant
Část 3: ošetření 32 ks silniční zeleně a výsadba 150 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/29015 – I. část, v úseku Hajniště – Ludvíkov pod Smrkem.
Část 4: ošetření 115 ks silniční zeleně a výsadba 75 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/29110 - II. část, v úseku Jindřichovice pod Smrkem – Nové Město pod Smrkem.
Část 5: ošetření 104 ks silniční zeleně na komunikaci III/0352 – II. etapa, v úseku Černousy – Háj a ošetření 72 ks silniční zeleně komunikaci III/2904, v úseku Mníšek – Raspenava.
Část 6: ošetření 75 ks silniční zeleně a výsadba 47 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/2914, v úseku Arnoltice – Dolní Oldříš a ošetření 238 ks silniční zeleně a výsadba 6 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/2903 v úseku Raspenava – Frýdlant.
Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 366 891.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6401/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 část 1 99.87 MB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 1 část 2 102.52 MB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 1 část 3 75.04 MB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 1 část 4 76.17 MB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 1 část 5 98.15 MB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 1 část 6 154.79 MB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 2 484.86 KB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 3 35.49 KB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 4 274.08 KB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 5 18.81 KB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 6 24.50 KB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 7 230.76 KB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 8 21.24 KB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Příloha č. 9 46.64 KB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 95.77 KB 03.02.2020 11:13:25
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 266.33 KB 19.02.2020 13:21:25
Žádná starší verze
Vysvětlení ZD č. 2 285.32 KB 21.02.2020 12:53:05
Žádná starší verze
Změna ZD č. 3 a 4 202.57 KB 26.02.2020 10:59:30
Žádná starší verze


1. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0353

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0353
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2901

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2901
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/29015 - I. část

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/29015 - I. část
Číslo části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


4. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/29110 - II. část

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/29110 - II. část
Číslo části
4
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


5. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0352 - II. etapa a komunikace č. III/2904

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0352 - II. etapa a komunikace č. III/2904
Číslo části
5
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


6. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2914 a komunikace č. III/2903

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2914 a komunikace č. III/2903
Číslo části
6
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty