Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2020-004267
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.02.2020 11:13:25
Lhůta pro podání nabídek
24.03.2020 09:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je ošetření stávající silniční zeleně, výsadba dřevin a jejich následná rozvojová 3letá péče.
Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy o dílo včetně její přílohy č. 2.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky jsou obsahem „Projektové dokumentace“, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace“).

Konkrétně pro jednotlivé části:
Část 1: ošetření 119 ks silniční zeleně ve 3 úsecích Kunratice – Ves a výsadba 175 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/0353 v úseku Kunratice – Víska.
Část 2: ošetření 45 ks silniční zeleně a výsadba 264 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/2901, v úseku Větrov - Frýdlant
Část 3: ošetření 32 ks silniční zeleně a výsadba 150 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/29015 – I. část, v úseku Hajniště – Ludvíkov pod Smrkem.
Část 4: ošetření 115 ks silniční zeleně a výsadba 75 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/29110 - II. část, v úseku Jindřichovice pod Smrkem – Nové Město pod Smrkem.
Část 5: ošetření 104 ks silniční zeleně na komunikaci III/0352 – II. etapa, v úseku Černousy – Háj a ošetření 72 ks silniční zeleně komunikaci III/2904, v úseku Mníšek – Raspenava.
Část 6: ošetření 75 ks silniční zeleně a výsadba 47 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/2914, v úseku Arnoltice – Dolní Oldříš a ošetření 238 ks silniční zeleně a výsadba 6 ks dřevin a jejich následná péče na komunikaci III/2903 v úseku Raspenava – Frýdlant.
Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 366 891.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6401/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 část 1 99.87 MB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 1 část 2 102.52 MB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 1 část 3 75.04 MB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 1 část 4 76.17 MB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 1 část 5 98.15 MB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 1 část 6 154.79 MB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 2 484.86 KB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 3 35.49 KB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 4 274.08 KB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 5 18.81 KB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 6 24.50 KB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 7 230.76 KB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 8 21.24 KB 03.02.2020 11:13:25
Příloha č. 9 46.64 KB 03.02.2020 11:13:25
Zadávací dokumentace 95.77 KB 03.02.2020 11:13:25


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 266.33 KB 19.02.2020 13:21:25
Vysvětlení ZD č. 2 285.32 KB 21.02.2020 12:53:05
Změna ZD č. 3 a 4 202.57 KB 26.02.2020 10:59:30
Změna ZD č. 5 Oprava rozpočtu pro část 1 a oprava chyby v krycím listu rozpočtu pro část 6. 181.92 KB 10.03.2020 14:45:50
Změna ZD č. 6 Posun lhůty pro podání nabídek, nové rozpočty pro všechny části VZ. 324.92 KB 13.03.2020 10:47:19


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatek č. 1 1.34 MB 11.02.2021 07:58:38


1. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0353

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0353
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
27.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
VYKRUT zahradní služby a.s. 03921921 Zařazen 924 528,00 bez DPH 1 118 679,00 s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 833 247,75 bez DPH 1 008 229,78 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MEGA a.s. 44567146

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele část 1 77.07 KB 11.08.2020 14:14:59


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 941.10 KB 31.07.2020 13:19:06
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 62.15 KB 10.05.2021 14:36:58


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2020 25.15 KB 17.02.2021 13:33:38


2. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2901

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2901
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
27.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Suchopýr z. ú. 25419358 Zařazen 682 932,00 bez DPH 826 347,70 s DPH
VYKRUT zahradní služby a.s. 03921921 Zařazen 866 681,00 bez DPH 1 048 684,00 s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 774 686,70 bez DPH 937 370,90 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Suchopýr z. ú. 25419358

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele část 2 78.30 KB 11.08.2020 14:15:21


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.03 MB 31.07.2020 13:20:19
Dodatek č. 1 1.34 MB 15.02.2021 12:24:50


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2020 25.15 KB 17.02.2021 13:34:32


3. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/29015 - I. část

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/29015 - I. část
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
27.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
VYKRUT zahradní služby a.s. 03921921 Zařazen 668 586,00 bez DPH 808 989,00 s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 577 856,10 bez DPH 699 205,90 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MEGA a.s. 44567146

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele část 3 77.82 KB 11.08.2020 14:15:44


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 894.30 KB 31.07.2020 13:20:38


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2020 25.16 KB 17.02.2021 13:35:20


4. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/29110 - II. část

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/29110 - II. část
Stav části
4
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
27.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Lesarb company s.r.o. 04723805 Zařazen 597 450,00 bez DPH 722 914,50 s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Zařazen 679 807,00 bez DPH 822 566,47 s DPH
Lesy Horňácko, s.r.o. 28302630 Zařazen 649 500,00 bez DPH 785 895,00 s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 501 378,75 bez DPH 606 668,29 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MEGA a.s. 44567146

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele část 4 78.39 KB 11.08.2020 14:16:11


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 974.69 KB 31.07.2020 13:20:55
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 62.16 KB 10.05.2021 14:39:56


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2020 25.14 KB 17.02.2021 13:36:17
Verze 1 25.16 KB 17.02.2021 13:35:43


5. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0352 - II. etapa a komunikace č. III/2904

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/0352 - II. etapa a komunikace č. III/2904
Stav části
5
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
19.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SPANTIK CZ s.r.o. 06483542 Zařazen 510 300,00 bez DPH 617 463,00 s DPH
Lesarb company s.r.o. 04723805 Zařazen 520 460,00 bez DPH 629 756,60 s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Vyřazen 439 118,00 bez DPH 531 332,78 s DPH
Lesy Horňácko, s.r.o. 28302630 Zařazen 581 130,00 bez DPH 703 167,30 s DPH
MEGA a.s. 44567146 Vyřazen 415 000,00 bez DPH 502 150,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MEGA a.s. 44567146

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele_cast5 78.71 KB 08.07.2020 10:33:57


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva_cast_5 996.66 KB 03.07.2020 09:02:37
Verze 1 658.02 KB 01.07.2020 11:14:48
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 62.18 KB 10.05.2021 14:43:20


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2020 25.03 KB 17.02.2021 13:37:14


6. část - Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2914 a komunikace č. III/2903

Název časti
Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2914 a komunikace č. III/2903
Stav části
6
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
18.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SPANTIK CZ s.r.o. 06483542 Zařazen 1 146 079,00 bez DPH 1 386 755,60 s DPH
Lesarb company s.r.o. 04723805 Zařazen 1 098 315,00 bez DPH 1 328 961,15 s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Zařazen 943 813,00 bez DPH 1 142 013,73 s DPH
Lesy Horňácko, s.r.o. 28302630 Zařazen 996 565,00 bez DPH 1 205 843,70 s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 1 058 308,35 bez DPH 1 280 553,10 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ALL4TREES, s.r.o. 28998880

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele_cast6 78.78 KB 08.07.2020 10:34:17


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva_cast_6 1.38 MB 30.06.2020 14:04:56
Dodatek č. 1 1.68 MB 15.02.2021 12:24:17


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2020 25.06 KB 17.02.2021 13:37:57