„Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa“
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
„Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa“
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000015
Evidenční číslo VZ
Z2020-004632
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.02.2020 12:36:05
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Michaela Filipiecová
filipiecova@viaconsult.cz
+420 605201154
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6379/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Michaela Filipiecová
filipiecova@viaconsult.cz
+420 605201154
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace vč. příloh 1-8,10,11 1.19 MB 03.02.2020 13:50:28
Verze 1 Zadávací dokumentace vč. příloh 1-8,10,11 1.30 MB 03.02.2020 12:36:05
Příloha č. 9 zadávací dokumentace Příloha č. 9 zadávací dokumentace - projektová dokumentace + VV - veřejná část 188.96 MB 03.02.2020 12:36:05
Vysvětlení/Změna ZD č. 1 160.21 KB 14.02.2020 18:22:22
Vysvětlení/Změna ZD č. 2 4.07 MB 17.02.2020 20:35:34
Vysvětlení/Změna ZD č. 3 136.52 KB 24.02.2020 19:27:17
Vysvětlení/Změna ZD č. 4 7.63 MB 02.03.2020 16:34:18
Vysvětlení/Změna ZD č. 5 1.62 MB 06.03.2020 21:12:57
Vysvětlení/Změna ZD č. 6 6.64 MB 13.03.2020 15:12:48
Vysvětlení/Změna ZD č. 7 190.74 KB 19.03.2020 11:25:22
Vysvětlení/Změna ZD č. 8 1.31 MB 23.03.2020 15:47:52
Vysvětlení/Změna ZD č.9 256.80 KB 25.03.2020 12:15:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data