„Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa“
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
„Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa“
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000015
Evidenční číslo VZ
Z2020-004632
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.02.2020 12:36:05
Lhůta pro podání nabídek
10.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 9 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Michaela Filipiecová
filipiecova@viaconsult.cz
+420 605201154
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6379/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Michaela Filipiecová
filipiecova@viaconsult.cz
+420 605201154
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace vč. příloh 1-8,10,11 1.19 MB 03.02.2020 13:50:28
Verze 1 Zadávací dokumentace vč. příloh 1-8,10,11 1.30 MB 03.02.2020 12:36:05
Příloha č. 9 zadávací dokumentace Příloha č. 9 zadávací dokumentace - projektová dokumentace + VV - veřejná část 188.96 MB 03.02.2020 12:36:05
Žádná starší verze
Vysvětlení/Změna ZD č. 1 160.21 KB 14.02.2020 18:22:22
Žádná starší verze
Vysvětlení/Změna ZD č. 2 4.07 MB 17.02.2020 20:35:34
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data