Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
Z2020-007102
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.02.2020 11:31:30
Lhůta pro podání nabídek
30.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných v již zavedeném DNS budou opravy a modernizace budov v majetku statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, kdy se jedná o bytové domy (objekty k bydlení) a o objekty občanské vybavenosti (budovy úřadu, kulturní domy, domy s pečovatelskou službou, školská zařízení, domy s nebytovými prostory, hasičské zbrojnice, smuteční a obřadní síně).
Druh zadávacího řízení
Nákup v dynamickém nákupním systému
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
50 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 138/35
710 16, Ostrava
Česká republika

Jan Cudlín
jan.cudlin@proebiz.com
+420 725880844

Kontaktní osoba zadavatele:
Bc. Martina Prchalová
+420 599 410 424
mprchalova@slezska.cz
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6688/summary
Kontaktní údaje
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 138/35
710 16, Ostrava
Česká republika

Jan Cudlín
jan.cudlin@proebiz.com
+420 725880844

Kontaktní osoba zadavatele:
Bc. Martina Prchalová
+420 599 410 424
mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ano
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace DNS - Opravy a modernizace budov 303.65 KB 25.02.2020 11:31:30
Žádná starší verze
Příloha č.1: Žádost o účast 19.10 KB 25.02.2020 11:31:30
Žádná starší verze
Příloha č.2: ČP o splnění základní způsobilosti 14.72 KB 25.02.2020 11:31:30
Žádná starší verze
Příloha č.3: Seznam poskytnutých stavebních prací 49.50 KB 25.02.2020 11:31:30
Žádná starší verze
Příloha č.4: Seznam poddodavatelů určených pro kvalifikaci 40.00 KB 25.02.2020 11:31:30
Žádná starší verze
Příloha č.5: Smlouva o dílo 157.86 KB 25.02.2020 11:31:30
Žádná starší verze
Příloha č.6: Požadavky na elektronickou komunikaci 40.23 KB 25.02.2020 11:31:30
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data