Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
Z2020-007102
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.02.2020 11:31:30
Lhůta pro podání nabídek
30.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných v již zavedeném DNS budou opravy a modernizace budov v majetku statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, kdy se jedná o bytové domy (objekty k bydlení) a o objekty občanské vybavenosti (budovy úřadu, kulturní domy, domy s pečovatelskou službou, školská zařízení, domy s nebytovými prostory, hasičské zbrojnice, smuteční a obřadní síně).
Druh zadávacího řízení
Nákup v dynamickém nákupním systému
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
50 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 138/35
710 16, Ostrava
Česká republika

Jan Cudlín
jan.cudlin@proebiz.com
+420 725880844

Kontaktní osoba zadavatele:
Bc. Martina Prchalová
+420 599 410 424
mprchalova@slezska.cz
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6688/summary
Kontaktní údaje
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 138/35
710 16, Ostrava
Česká republika

Jan Cudlín
jan.cudlin@proebiz.com
+420 725880844

Kontaktní osoba zadavatele:
Bc. Martina Prchalová
+420 599 410 424
mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na kategorie
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ano
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace DNS - Opravy a modernizace budov 303.65 KB 25.02.2020 11:31:30
Příloha č.1: Žádost o účast 19.10 KB 25.02.2020 11:31:30
Příloha č.2: ČP o splnění základní způsobilosti 14.72 KB 25.02.2020 11:31:30
Příloha č.3: Seznam poskytnutých stavebních prací 49.50 KB 25.02.2020 11:31:30
Příloha č.4: Seznam poddodavatelů určených pro kvalifikaci 40.00 KB 25.02.2020 11:31:30
Příloha č.5: Smlouva o dílo 157.86 KB 25.02.2020 11:31:30
Příloha č.6: Požadavky na elektronickou komunikaci 40.23 KB 25.02.2020 11:31:30


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 161.50 KB 29.04.2020 10:32:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
BaP STAVBY a INTERIÉRY, s.r.o. 25392077 Zařazen - bez DPH - s DPH
JOROS s.r.o. 27775402 Zařazen - bez DPH - s DPH
SUBSTAV Invest s.r.o. 27797554 Zařazen - bez DPH - s DPH
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. 25357603 Zařazen - bez DPH - s DPH
TIMO profistavby s.r.o. 28591801 Zařazen - bez DPH - s DPH
BYSTROŇ Group a.s. 27800466 Zařazen - bez DPH - s DPH
VARREA s.r.o. 06989985 Zařazen - bez DPH - s DPH
Hydor s.r.o. 25818457 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BaP STAVBY a INTERIÉRY, s.r.o. 25392077
JOROS s.r.o. 27775402
SUBSTAV Invest s.r.o. 27797554
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. 25357603
TIMO profistavby s.r.o. 28591801
BYSTROŇ Group a.s. 27800466
VARREA s.r.o. 06989985
Hydor s.r.o. 25818457