PD – Sociální zázemí řidičů Dubina
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Sociální zázemí řidičů Dubina
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000029
Evidenční číslo VZ
Z2020-007351
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.03.2020 09:16:01
Lhůta pro podání nabídek
31.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „PD – Sociální zázemí řidičů Dubina“ v rozsahu PD pro vydání společného územního a stavebního povolení, v podrobnostech PD pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6715/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.48 MB 02.03.2020 09:16:01
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.76 KB 02.03.2020 09:16:01
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 21.51 KB 02.03.2020 09:16:01
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 86.65 KB 02.03.2020 09:16:01
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 44.04 KB 02.03.2020 09:16:01
Příloha č. 5 Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě 97.94 KB 02.03.2020 09:16:01
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 57.28 KB 02.03.2020 09:16:01
Příloha č. 7 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.44 KB 02.03.2020 09:16:01
Příloha č. 8 Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 92.72 KB 02.03.2020 09:16:01
Příloha č. 9 Požadavky na elektronickou komunikaci 96.61 KB 02.03.2020 09:16:01
Příloha č. 10 Zázemí terminálu Dubina 1.14 MB 02.03.2020 09:16:01


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 612.01 KB 23.06.2020 11:13:57


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13036040 142.91 KB 23.06.2020 11:15:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
LAPLAN s.r.o. 29201691 Zařazen - bez DPH - s DPH
MARK VALA s.r.o. 07214481 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ing. Štěpán Šňupárek 72978325 Zařazen - bez DPH - s DPH
Made 4 BIM s.r.o. 06923321 Zařazen - bez DPH - s DPH
ARTIS, s.r.o. 28608909 Zařazen - bez DPH - s DPH
Projekt HTL, s.r.o. 25865145 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MARK VALA s.r.o. 07214481 2020 322 000,00 bez DPH
- s DPH
222 000,00 bez DPH
268 620,00 s DPH