PD – Sociální zázemí řidičů Dubina
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Sociální zázemí řidičů Dubina
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000029
Evidenční číslo VZ
Z2020-007351
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.03.2020 09:16:01
Lhůta pro podání nabídek
31.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „PD – Sociální zázemí řidičů Dubina“ v rozsahu PD pro vydání společného územního a stavebního povolení, v podrobnostech PD pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6715/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.48 MB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.76 KB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 21.51 KB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 86.65 KB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 44.04 KB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě 97.94 KB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 57.28 KB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.44 KB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 92.72 KB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Požadavky na elektronickou komunikaci 96.61 KB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze
Příloha č. 10 Zázemí terminálu Dubina 1.14 MB 02.03.2020 09:16:01
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data