VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE PRO ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - HALA STOLNÍHO TENISU
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE PRO ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - HALA STOLNÍHO TENISU
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
150/ID252/2020
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.03.2020 09:19:46
Lhůta pro podání nabídek
14.04.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE PRO ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - HALA STOLNÍHO TENISU je rekonstrukce osvětlení ve Sportovní hale stolního tenisu, v rámci níž dojde k demontáži stávajících zářivkových svítidel, budou osazena nová LED osvětlovací tělesa (150 ks), která budou přichycena na nový lištový rozvod uchycený na stávající podpěry. Dojde k instalaci nového rozvaděče RUPS a posílení stávajícího rozvaděče R4.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: +420 518 316 454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE-HALA STOLNÍHO TENISU 707.92 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PD 1.40 MB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 2_Soupis prací a dodávek 70.00 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 3.1_KUPNÍ SMLOUVA - Výměna osvětlovacích těles 139.50 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 3.2_Servisní údržba osvětlení haly stolního tenisu (příloha KS) 21.99 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - základní způsobilost 17.95 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - splnění technické kvalifikace 18.74 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - využití poddodavatele 63.50 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 7_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - pojištění 64.50 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1_VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE PRO ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - HALA STOLNÍHO TENISU 184.80 KB 24.03.2020 09:09:42
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 1 - Výkres ve formátu DWG 595.38 KB 24.03.2020 09:10:00
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_výměna osvětlovacích těles 144.90 KB 30.03.2020 12:03:04
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 2 - Soupis prací a dodávek 70.50 KB 30.03.2020 12:03:50
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_výměna osvětlovacích těles 141.46 KB 06.04.2020 13:46:00
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 4_ Výměna osvětlovacích těles ve sportovní hale 166.58 KB 07.04.2020 14:10:28
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 5_ Výměna osvětlovacích těles ve sportovní hale 166.33 KB 08.04.2020 09:58:50
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 5 Soupis prací a dodávek 70.50 KB 08.04.2020 09:59:04
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES 130.05 KB 22.04.2020 09:42:43
Žádná starší verze
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES 217.94 KB 22.04.2020 09:43:09
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KS_Korelis, s.r.o._Výměna osvětlovacích těles 6.00 MB 25.05.2020 08:14:55
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ELVOREV s.r.o. 63475219 Zařazen - bez DPH 1 707 066,64 s DPH
KORELIS, s.r.o. 01443631 Zařazen - bez DPH 948 292,00 s DPH
4 Lighting s.r.o. 03458911 Zařazen - bez DPH 1 389 506,15 s DPH
TIPA Telekom plus a.s. 27746631 Zařazen - bez DPH 1 143 000,00 s DPH
VEOS Pospíšil s.r.o. 28328230 Zařazen - bez DPH 1 601 014,94 s DPH
ELEKTROINSTAL NR, s.r.o. 27713539 Zařazen - bez DPH 1 633 746,46 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KORELIS, s.r.o. 01443631 783 712,00 bez DPH
948 292,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH