VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE PRO ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - HALA STOLNÍHO TENISU
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE PRO ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - HALA STOLNÍHO TENISU
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000006
Evidenční číslo VZ
150/ID252/2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.03.2020 09:19:46
Lhůta pro podání nabídek
09.04.2020 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE PRO ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - HALA STOLNÍHO TENISU je rekonstrukce osvětlení ve Sportovní hale stolního tenisu, v rámci níž dojde k demontáži stávajících zářivkových svítidel, budou osazena nová LED osvětlovací tělesa (150 ks), která budou přichycena na nový lištový rozvod uchycený na stávající podpěry. Dojde k instalaci nového rozvaděče RUPS a posílení stávajícího rozvaděče R4.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: +420 518 316 454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE-HALA STOLNÍHO TENISU 707.92 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PD 1.40 MB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 2_Soupis prací a dodávek 70.00 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 3.1_KUPNÍ SMLOUVA - Výměna osvětlovacích těles 139.50 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 3.2_Servisní údržba osvětlení haly stolního tenisu (příloha KS) 21.99 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - základní způsobilost 17.95 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - splnění technické kvalifikace 18.74 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - využití poddodavatele 63.50 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze
Příloha č. 7_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - pojištění 64.50 KB 18.03.2020 09:19:46
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1_VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VE SPORTOVNÍ HALE PRO ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ - HALA STOLNÍHO TENISU 184.80 KB 24.03.2020 09:09:42
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 1 - Výkres ve formátu DWG 595.38 KB 24.03.2020 09:10:00
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_výměna osvětlovacích těles 144.90 KB 30.03.2020 12:03:04
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 2 - Soupis prací a dodávek 70.50 KB 30.03.2020 12:03:50
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data