„Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března“ (PD,AD,IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
„Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března“ (PD,AD,IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000013
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.03.2020 11:46:54
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění výkonu inženýrských činností a vypracování plánu BOZP.
Projektová dokumentace bude zpracována pro kompletní rekonstrukci bytových domů v rozsahu:
• izolace spodní stavby,
• zateplení objektu (difuzně otevřený systém) vč. sklepních a půdních prostor,
• oprava střechy,
• oprava interiérů (ZTI, ÚT, El, truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků),
• výměna hromosvodu.
Součástí projektu bude i provedení průzkumu v rozsahu:
• kopaná sonda k základové spáře (2x),
• provedení od trhové zkoušky břízolitové fasády (4x),
• sonda do podlahové konstrukce (2x),
• průzkum krovů.
Součástí plnění veřejné zakázky bude také zajištění následného autorského dozoru na základě samostatné příkazní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
S ohledem na situaci týkající se výskytu a šíření nákazy koronaviru COVID-19 v České republice a v návaznosti na související bezpečnostní opatření došlo k úpravě úředních hodin a omezení vstupu do budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.
Pro veřejnost bude otevřena v budově úřadu na nám. Jurije Gagarina 4 pouze podatelna. Vstup do budovy bude zajištěn přes recepci. Veškerá podání budou přijímána a vyřizována pouze na podatelně.
Úřední hodiny pracoviště podatelny na úřadu na nám. Jurije Gagarina 4:
Pondělí: 8.00 – 11.00 hod.
Středa: 14.00 – 17.00 hod.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
Mobil: 725 856 864
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 86.50 KB 23.03.2020 11:46:54
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 709.26 KB 23.03.2020 11:46:54
Příloha č. 3 - Plná moc 511.70 KB 23.03.2020 11:46:54
Příloha č. 4 - Návrh příkazní smlouvy 600.45 KB 23.03.2020 11:46:54
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 589.16 KB 23.03.2020 11:46:54
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 23.03.2020 11:46:54
Výzva k podání nabídky 785.98 KB 23.03.2020 11:46:54
Vysvětlení výzvy k podání nabídky 626.62 KB 31.03.2020 08:01:17
2. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 603.08 KB 31.03.2020 14:29:21


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 851.80 KB 19.05.2020 10:49:14
Příkazní smlouva 388.47 KB 19.05.2020 10:49:49
Dohoda o změně závazku č. 1 158.73 KB 01.12.2020 12:52:05


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
INVENTE, s.r.o. 25171232 Zařazen - bez DPH - s DPH
F.E.D. s.r.o. 03994601 Zařazen - bez DPH - s DPH
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. 28307453 Vyřazen - bez DPH - s DPH
MPA ProjektStav s.r.o. 28634403 Vyřazen - bez DPH - s DPH
Made 4 BIM s.r.o. 06923321 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ing. Štěpán Šňupárek 72978325 Zařazen - bez DPH - s DPH
MARK VALA s.r.o. 07214481 Zařazen - bez DPH - s DPH
Atelier 99 s.r.o. 02463245 Zařazen - bez DPH - s DPH
Stavební a rozvojová s.r.o. 25852647 Vyřazen - bez DPH - s DPH
PPS Kania s.r.o. 26821940 Zařazen - bez DPH - s DPH
ATRIS, s.r.o. 28608909 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Made 4 BIM s.r.o. 06923321 1 150 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH