ÚPRAVA ULIČNÍHO PROSTORU UL. JÁNOŠÍKOVA, HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ÚPRAVA ULIČNÍHO PROSTORU UL. JÁNOŠÍKOVA, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000009
Evidenční číslo VZ
Z2020-023192
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.04.2020 16:12:16
Lhůta pro podání nabídek
06.05.2020 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky „ÚPRAVA ULIČNÍHO PROSTORU UL. JÁNOŠÍKOVA, HODONÍN“ je revitalizace zpevněných ploch v ulici Jánošíkova, vybudování parkovacích stání, oprava oplocení mateřské školky a rekonstrukce veřejného osvětlení. Stavba vyvolá přeložku nadzemního vedení NN a přeložku sdělovacích kabelů, které jsou řešeny samostatně s vlastníky inženýrských sítí. Náhradní výsadba bude řešena z důvodu požadavku na několikaletou péči o vysazené dřeviny samostatnou zakázkou v jiném výběrovém řízení.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
SO 02 Oplocení MŠ
SO 03 Veřejné osvětlení
SO 04 Přeložka sdělovacího kabelu (není součástí této zakázky)
SO 05 Přeložka elektrického vedení (není součástí této zakázky)
SO 06 Náhradní výsadba (není součástí této zakázky)

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:

- projektovou dokumentací zpracovanou společností PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ 277 57 307, zodpovědný projektant Ing. Radomír Prokeš
- výkazem výměr (Soupis prací, dodávek a služeb)
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6780/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316338
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace_Úprava uličního prostoru ul. Jánošíkova 47.66 MB 15.04.2020 16:12:16
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Soupis prací 354.98 KB 15.04.2020 16:12:16
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo_Úprava uličního prostoru ul. Jánošíkova 1.50 MB 15.04.2020 16:12:16
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - ČP - základní způsobilost_Úprava uličního prostoru ul. Jánošíkova 20.23 KB 15.04.2020 16:12:16
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - ČP - kvalifikační předpoklady_Úprava uličního prostoru ul. Jánošíkova 22.69 KB 15.04.2020 16:12:16
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 15.04.2020 16:12:16
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_Úprava uličního prostoru ul. Jánošíkova 405.22 KB 15.04.2020 16:12:16
Žádná starší verze
VÝZVA K ÚČASTI_Úprava uličního prostoru ul. Jánošíkova 185.99 KB 15.04.2020 16:12:16
Žádná starší verze


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE 138.32 KB 13.05.2020 09:13:08
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU 136.24 KB 03.06.2020 12:24:17
Žádná starší verze
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK 8.35 MB 03.06.2020 12:24:30
Žádná starší verze
OZNÁMENÍ ZADAVATELE 169.26 KB 03.06.2020 12:24:42
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 219.46 KB 07.07.2020 10:47:40
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Úprava ul. prostoru ul. Jánošíkova (EUROVIA a.s.)_1.část 9.79 MB 07.07.2020 08:12:35
Žádná starší verze
SoD_Úprava ul. prostoru ul. Jánošíkova (EUROVIA a.s.)_2.část 2.04 MB 07.07.2020 08:13:09
Žádná starší verze
SoD_Úprava ul. prostoru ul. Jánošíkova (EUROVIA a.s.)_3.část 10.70 MB 07.07.2020 08:13:31
Žádná starší verze
SoD_Úprava ul. prostoru ul. Jánošíkova (EUROVIA a.s.)_4.část 10.13 MB 07.07.2020 08:16:37
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 171.39 KB 27.04.2020 13:58:48
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 164.24 KB 27.04.2020 15:57:34
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen - bez DPH 14 202 535,93 s DPH
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. 25317628 Zařazen - bez DPH 13 880 125,00 s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen - bez DPH 13 878 000,00 s DPH
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Zařazen - bez DPH 14 245 635,91 s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
EUROVIA CS, a.s. 45274924 11 469 421,49 bez DPH
13 878 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH