Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000049
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.04.2020 09:24:24
Lhůta pro podání nabídek
21.05.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je zhotovení díla pod názvem „Revitalizace zpevněných ploch tramvajové smyčky na ul. Vřesinská“ (dále jen stavba) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7294/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 745.54 KB 28.04.2020 09:24:24
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 23.14 KB 28.04.2020 09:24:24
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo 149.74 KB 28.04.2020 09:24:24
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Soupis prací 88.32 KB 28.04.2020 09:24:24
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.19 KB 28.04.2020 09:24:24
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Seznam vedoucích profesních pracovníků 86.35 KB 28.04.2020 09:24:24
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství 98.84 KB 28.04.2020 09:24:24
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Seznam významných zakázek 82.71 KB 28.04.2020 09:24:24
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD - Projektová dokumentace 1.85 MB 28.04.2020 09:24:24
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci VZMR 97.21 KB 28.04.2020 09:24:24
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 420.96 KB 29.04.2020 14:38:30
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data