CPA Delfín, energetické centrum s KGJ
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
CPA Delfín, energetické centrum s KGJ
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000027
Evidenční číslo VZ
Z2020-008849
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.05.2020 09:21:57
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky (díla) je dodávka vč. instalace a s tím související práce v rozsahu 1. etapy:
zdroj tepla - Zdroj KVET bude umístěn v nově vybudované přístavbě kotelny. Přístavba bude umístěna ze strany aquaparku. Větší polovina přístavby rozšíří prostory stávající kotelny a poskytne dostatek prostoru pro umístění technologie. Druhá menší polovina bude využita jako sklad. Pro stavební úpravy budou použity klasické stavební materiály.
Předmětem díla není 2.etapa – objektové předávací stanice pro objekty venkovních bazénů (SO 102 a 112) a venkovní rozvody z kotelny k nim.
Jako zdroj tepla bude instalována kogenerační jednotka s plynovým motorem o tepelném výkonu 253 kW a elektrickém výkonu 200 kW a dva doplňkové kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 300 kW. Celkový navržený instalovaný výkon zdroje je 853 kWt a 200 kWe.
Objektové předávací stanice budou umístěny v současných objektech v technických prostorách domů. Vybudování soustavy CZT nebude mít vliv na architektonický ráz stávající stavby.
Venkovní rozvody - Předmětem bude kromě položení přeizolovaného ocelového potrubí rovněž položení rozvodu NN a sdělovacího kabelu pro přenos dat z jednotlivých objektových předávacích stanic do dispečinku. V 1. Etapě bude využit stávající teplovod mezi vnitřním bazénem a ZS.
Objektové předávací stanice OPS- V rámci tohoto stavebního objektu budou řešeny napojovací místa soustav UT a TV jednotlivých objektů na primární rozvod CZT.
Každé napojované místo na primární rozvod bude předmětem dílčího stavebního objektu. Tento DSO bude ohodnocen v částech: - stavební úpravy vytápění, přípravy teplé vody, elektro a MaR.Nová technologie kotelny bude napojena na stávající STL přípojku rozvodu ZP objekt CPA DELFÍN. Spotřeba zemního plynu pro kondenzační kotle a pro KGJ bude měřena zvlášť.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
11 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Dagmar Braunerová
dagmar.braunerova@ub.cz
+420 572 805 235
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7353/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
26.06.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.31 MB 11.05.2020 09:21:57
Příloha č. 4 46.17 MB 11.05.2020 09:21:57
Příloha č. 5 670.97 KB 11.05.2020 09:21:57


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 371.24 KB 14.05.2020 14:11:10
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 258.00 KB 22.05.2020 10:28:52
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 1.03 MB 25.05.2020 16:44:01
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 1.19 MB 27.05.2020 11:40:42
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 256.85 KB 28.05.2020 11:28:01
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 84.23 KB 02.06.2020 10:04:55


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 103.46 KB 24.07.2020 10:02:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data