CPA Delfín, energetické centrum s KGJ
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
CPA Delfín, energetické centrum s KGJ
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000027
Evidenční číslo VZ
Z2020-008849
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.05.2020 09:21:57
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky (díla) je dodávka vč. instalace a s tím související práce v rozsahu 1. etapy:
zdroj tepla - Zdroj KVET bude umístěn v nově vybudované přístavbě kotelny. Přístavba bude umístěna ze strany aquaparku. Větší polovina přístavby rozšíří prostory stávající kotelny a poskytne dostatek prostoru pro umístění technologie. Druhá menší polovina bude využita jako sklad. Pro stavební úpravy budou použity klasické stavební materiály.
Předmětem díla není 2.etapa – objektové předávací stanice pro objekty venkovních bazénů (SO 102 a 112) a venkovní rozvody z kotelny k nim.
Jako zdroj tepla bude instalována kogenerační jednotka s plynovým motorem o tepelném výkonu 253 kW a elektrickém výkonu 200 kW a dva doplňkové kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 300 kW. Celkový navržený instalovaný výkon zdroje je 853 kWt a 200 kWe.
Objektové předávací stanice budou umístěny v současných objektech v technických prostorách domů. Vybudování soustavy CZT nebude mít vliv na architektonický ráz stávající stavby.
Venkovní rozvody - Předmětem bude kromě položení přeizolovaného ocelového potrubí rovněž položení rozvodu NN a sdělovacího kabelu pro přenos dat z jednotlivých objektových předávacích stanic do dispečinku. V 1. Etapě bude využit stávající teplovod mezi vnitřním bazénem a ZS.
Objektové předávací stanice OPS- V rámci tohoto stavebního objektu budou řešeny napojovací místa soustav UT a TV jednotlivých objektů na primární rozvod CZT.
Každé napojované místo na primární rozvod bude předmětem dílčího stavebního objektu. Tento DSO bude ohodnocen v částech: - stavební úpravy vytápění, přípravy teplé vody, elektro a MaR.Nová technologie kotelny bude napojena na stávající STL přípojku rozvodu ZP objekt CPA DELFÍN. Spotřeba zemního plynu pro kondenzační kotle a pro KGJ bude měřena zvlášť.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
11 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Dagmar Braunerová
dagmar.braunerova@ub.cz
+420 572 805 235
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7353/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.31 MB 11.05.2020 09:21:57
Žádná starší verze
Příloha č. 4 46.17 MB 11.05.2020 09:21:57
Žádná starší verze
Příloha č. 5 670.97 KB 11.05.2020 09:21:57
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 371.24 KB 14.05.2020 14:11:10
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 258.00 KB 22.05.2020 10:28:52
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 1.03 MB 25.05.2020 16:44:01
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data