RADNICE HODONÍN – REKONSTRUKCE 1. PP
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
RADNICE HODONÍN – REKONSTRUKCE 1. PP
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000015
Evidenční číslo VZ
MUHO 6326/2020 OP
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.06.2020 12:02:58
Lhůta pro podání nabídek
14.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
1/Radnice Hodonín – rekonstrukce VZT 1.PP – restaurační provoz
Stavba řeší stavební úpravy při rekonstrukci vzduchotechnického zařízení v 1. PP budovy. Jedná se zejména o vytvoření nové místnosti – strojovny VZT a skladových prostor. Další část stavebních úprav spočívá ve vytváření nových prostupů pro vzduchovody. Poslední částí je výměna podhledů zasažených vlhkostí při zatečení do objektu v části zázemí – dosavadní šatny a toalety, nově jsou navrženy minerální kazetové.
Budou osazena nová zařízení VZT 1 – větrání kuchyně, VZT 2 – větrání restaurace a VZT 7 – větrání skladů kuchyně. Vzduchotechnická zařízení neslouží k vytápění. Ochlazovány budou pouze prostory restaurace.
Při realizaci je nutné zabezpečení podmínek stanovených účastníky správního řízení dle stavebního povolení.

Práce je nutno provádět s ohledem na památkovou ochranu objektu a provoz MěÚ v ostatních částech budovy.

2/Radnice Hodonín – dodatečná opatření k redukci vlhkosti – 2. etapa
Bude provedena obnova vnitřních povrchů, degradované omítky budou odstraněny. Veškeré obnažené zdivo bude očištěno na zdravé jádro, poškozené zdivo bude vyměněno.
Omítkové systémy pro obnovu povrchů budou transvápenného charakteru v souladu s WTA 2-9-04 a ČSN EN 998-1. Základní požadované vlastnosti omítkového systému jsou dopodrobna popsány v PD.
Součástí plnění je provedení drátové /mírné/ elektroosmózy a aktivní elektroosmózy /s omezeným počtem vodičů/, popis technologie je podrobně uveden v PD.
Při realizaci je nutné zabezpečení podmínek stanovených účastníky správního řízení dle souhlasu s provedením stavebního záměru a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení.

Práce je nutno provádět s ohledem na památkovou ochranu objektu a provoz MěÚ v ostatních částech budovy.

Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět plnění této VZ „Radnice Hodonín – rekonstrukce 1. PP.“

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
a) projektovou dokumentací „Radnice Hodonín – rekonstrukce VZT 1.PP – restaurační provoz“, zpracovanou projekční kanceláří REPOS-ING s.r.o., Třída Bří Čapků 3088, 695 01 Hodonín, IČ 0579117;
b) jednostupňovou projektovou dokumentací „Dodatečná opatření k redukci vlhkosti radnice Hodonín – 2. Etapa“, zpracovanou projekční a inženýrskou kanceláří OMNIA projekt s.r.o., Vídeňská 127, 619 00 Brno, IČ 26285932;
c) výkazy výměr (Soupisy prací, dodávek a služeb)
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7598/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_VZT a sanace 191.29 KB 03.06.2020 12:02:58
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_VZT a sanace 425.77 KB 03.06.2020 12:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Projektové dokumentace 16.32 MB 03.06.2020 12:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Soupisy prací, dodávek a služeb 250.48 KB 03.06.2020 12:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Návrh SoD 58.97 KB 03.06.2020 12:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 22.47 KB 03.06.2020 12:02:58
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 03.06.2020 12:02:58
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_RADNICE - REKONSTRUKCE 1. PP 187.46 KB 24.06.2020 08:40:52
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Dodatečné informace č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb 230.54 KB 24.06.2020 08:56:54
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data