RADNICE HODONÍN – REKONSTRUKCE 1. PP
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
RADNICE HODONÍN – REKONSTRUKCE 1. PP
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000015
Evidenční číslo VZ
Z2020-030222
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.06.2020 12:02:58
Lhůta pro podání nabídek
14.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
1/Radnice Hodonín – rekonstrukce VZT 1.PP – restaurační provoz
Stavba řeší stavební úpravy při rekonstrukci vzduchotechnického zařízení v 1. PP budovy. Jedná se zejména o vytvoření nové místnosti – strojovny VZT a skladových prostor. Další část stavebních úprav spočívá ve vytváření nových prostupů pro vzduchovody. Poslední částí je výměna podhledů zasažených vlhkostí při zatečení do objektu v části zázemí – dosavadní šatny a toalety, nově jsou navrženy minerální kazetové.
Budou osazena nová zařízení VZT 1 – větrání kuchyně, VZT 2 – větrání restaurace a VZT 7 – větrání skladů kuchyně. Vzduchotechnická zařízení neslouží k vytápění. Ochlazovány budou pouze prostory restaurace.
Při realizaci je nutné zabezpečení podmínek stanovených účastníky správního řízení dle stavebního povolení.

Práce je nutno provádět s ohledem na památkovou ochranu objektu a provoz MěÚ v ostatních částech budovy.

2/Radnice Hodonín – dodatečná opatření k redukci vlhkosti – 2. etapa
Bude provedena obnova vnitřních povrchů, degradované omítky budou odstraněny. Veškeré obnažené zdivo bude očištěno na zdravé jádro, poškozené zdivo bude vyměněno.
Omítkové systémy pro obnovu povrchů budou transvápenného charakteru v souladu s WTA 2-9-04 a ČSN EN 998-1. Základní požadované vlastnosti omítkového systému jsou dopodrobna popsány v PD.
Součástí plnění je provedení drátové /mírné/ elektroosmózy a aktivní elektroosmózy /s omezeným počtem vodičů/, popis technologie je podrobně uveden v PD.
Při realizaci je nutné zabezpečení podmínek stanovených účastníky správního řízení dle souhlasu s provedením stavebního záměru a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení.

Práce je nutno provádět s ohledem na památkovou ochranu objektu a provoz MěÚ v ostatních částech budovy.

Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět plnění této VZ „Radnice Hodonín – rekonstrukce 1. PP.“

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
a) projektovou dokumentací „Radnice Hodonín – rekonstrukce VZT 1.PP – restaurační provoz“, zpracovanou projekční kanceláří REPOS-ING s.r.o., Třída Bří Čapků 3088, 695 01 Hodonín, IČ 0579117;
b) jednostupňovou projektovou dokumentací „Dodatečná opatření k redukci vlhkosti radnice Hodonín – 2. Etapa“, zpracovanou projekční a inženýrskou kanceláří OMNIA projekt s.r.o., Vídeňská 127, 619 00 Brno, IČ 26285932;
c) výkazy výměr (Soupisy prací, dodávek a služeb)
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7598/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
27.08.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_VZT a sanace 191.29 KB 03.06.2020 12:02:58
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_VZT a sanace 425.77 KB 03.06.2020 12:02:58
Příloha č. 1 - Projektové dokumentace 16.32 MB 03.06.2020 12:02:58
Příloha č. 2 - Soupisy prací, dodávek a služeb 250.48 KB 03.06.2020 12:02:58
Příloha č. 3 - Návrh SoD 58.97 KB 03.06.2020 12:02:58
Příloha č. 4 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 22.47 KB 03.06.2020 12:02:58
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 03.06.2020 12:02:58


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE o zrušení VZ_Radnice Hodonín – rekonstrukce 1. pp 157.36 KB 27.08.2020 12:43:09
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_RADNICE HODONÍN – REKONSTRUKCE 1. PP 189.03 KB 07.01.2021 14:09:47


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_RADNICE - REKONSTRUKCE 1. PP 187.46 KB 24.06.2020 08:40:52
Příloha č. 1 Dodatečné informace č. 1 - Soupis prací, dodávek a služeb 230.54 KB 24.06.2020 08:56:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data