Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000062
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.06.2020 14:07:23
Lhůta pro podání nabídek
03.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je „Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12“. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7908/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 840.66 KB 30.06.2020 14:07:23
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.31 KB 30.06.2020 14:07:23
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh SOD 213.29 KB 30.06.2020 14:07:23
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 54.95 KB 30.06.2020 14:07:23
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.87 KB 30.06.2020 14:07:23
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství 99.95 KB 30.06.2020 14:07:23
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.68 KB 30.06.2020 14:07:23
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 399.49 KB 07.07.2020 14:00:29
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 415.61 KB 13.07.2020 09:31:07
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 415.61 KB 13.07.2020 09:31:33
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - SKY - 250 Příloha č. 1 k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 2.38 MB 13.07.2020 09:35:05
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data