Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000062
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.06.2020 14:07:23
Lhůta pro podání nabídek
03.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je „Rekonstrukce a modernizace hydraulické rampy SKY-250-12“. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7908/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.10.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 840.66 KB 30.06.2020 14:07:23
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.31 KB 30.06.2020 14:07:23
Příloha č. 2 ZD - Návrh SOD 213.29 KB 30.06.2020 14:07:23
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 54.95 KB 30.06.2020 14:07:23
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.87 KB 30.06.2020 14:07:23
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství 99.95 KB 30.06.2020 14:07:23
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.68 KB 30.06.2020 14:07:23


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 399.49 KB 07.07.2020 14:00:29
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 415.61 KB 13.07.2020 09:31:07
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 415.61 KB 13.07.2020 09:31:33
Příloha č. 1 - SKY - 250 Příloha č. 1 k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 2.38 MB 13.07.2020 09:35:05


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13963156 128.25 KB 02.10.2020 13:07:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MITERAL s.r.o. 63477661 Zařazen - bez DPH - s DPH
RKS Hydraulika s.r.o. 03063542 Zařazen - bez DPH - s DPH
TEVAL tech s.r.o. 02997134 Zařazen - bez DPH - s DPH
PD profi, s.r.o. 27784959 Zařazen 647 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PD profi, s.r.o. 27784959 647 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH