Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000072
Evidenční číslo VZ
Z2020-027466
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.08.2020 07:14:06
Lhůta pro podání nabídek
03.09.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením - přestavbou jednoho (1) kusu stávajícího vozidla typu T3R.EV provozovaného Zadavatelem v městské hromadné dopravě na víceúčelový tramvajový vůz. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8363/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD Kupní smlouva 60.56 KB 07.08.2020 07:14:06
Příloha č. 2 ZD Technická specifikace 30.12 MB 07.08.2020 07:14:06
Příloha č. 3 Vzor protokolu o předání a převzetí 22.58 KB 07.08.2020 07:14:06
Příloha č. 4 ZD Seznam Významných služeb 90.33 KB 07.08.2020 07:14:06
Příloha č. 5 ZD Vymezení obchodního tajemství 97.69 KB 07.08.2020 07:14:06
Příloha č. 6 ZD BOZP 56.69 KB 07.08.2020 07:14:06
Příloha č. 7 ZD Krycí list 91.43 KB 07.08.2020 07:14:06
Příloha č. 8 ZD Čestné prohlášení 90.50 KB 07.08.2020 07:14:06
Příloha č. 9 ZD Požadavky na el. komunikaci 95.88 KB 07.08.2020 07:14:06
Zadávací dokumentace 826.37 KB 07.08.2020 07:14:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data