Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000074
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.08.2020 13:00:50
Lhůta pro podání nabídek
28.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru“ (dále jen stavba) v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3 ZD – Oceněný soupis prací a členění podle projektové dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8387/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 768.24 KB 10.08.2020 13:00:50
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 23.06 KB 10.08.2020 13:00:50
Příloha č. 2 ZD Návrh Smlouvy o dílo 148.91 KB 10.08.2020 13:00:50
Příloha č. 3 ZD Oceněný soupis prací 187.17 KB 10.08.2020 13:00:50
Příloha č. 4 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 56.70 KB 10.08.2020 13:00:50
Příloha č. 5 ZD Seznam vedoucích profesních pracovníků 20.60 KB 10.08.2020 13:00:50
Příloha č. 6 ZD Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele 98.43 KB 10.08.2020 13:00:50
Příloha č. 7 ZD Projektová dokumentace 22.39 MB 10.08.2020 13:00:50
Příloha č. 8 ZD Seznam významných dodávek 37.49 KB 10.08.2020 13:00:50
Příloha č. 9 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.80 KB 10.08.2020 13:00:50


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 465.75 KB 21.08.2020 08:11:42
Dokumentace na dotaz_21.8.2020 1.27 MB 21.08.2020 08:12:37
Dokumentace doplňující_21.8.2020 3.71 MB 21.08.2020 08:13:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data