HODONÍN, DEŠŤOVÁ STOKA Z LOKALITY VÝHON DO OČOVSKÉHO JÁRKU
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, DEŠŤOVÁ STOKA Z LOKALITY VÝHON DO OČOVSKÉHO JÁRKU
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000025
Evidenční číslo VZ
Z2020-041619
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.08.2020 14:25:24
Lhůta pro podání nabídek
10.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Stavba dešťové stoky DV, která bude odvádět vody z retenční nádrže do vodoteče Očovský járek, je situována v severovýchodní části Hodonína a prochází zastavěnou částí města - ulicemi Sídlištní, Partyzánská, Brandlova, Měšťanská, kde je situována do stávající komunikace. V dolní části jde stoka DV ulicemi Konečná a Jižní, kde je umístěna v nezpevněném terénu, s výjimkou křížení stávajících komunikací. Stoka DV je zaústěna do vodoteče Očovský járek.

Retenční nádrž je umístěna do volného prostoru mezi stávající trafostanicí a zástavbou v ulici Sídlištní.
Dešťová stoka DV1 a splašková stoka C10.9, které budou odvádět vody z lokality Výhon, určené pro zástavbu rodinnými domy, jsou situovány v nezpevněném terénu v lokalitě Výhon, severně od trati Břeclav-Přerov, podél trati Hodonín-Zaječí. Stoka DV1 kříží trať Břeclav-Přerov pomocí protlaku a je zaústěna do retenční nádrže v ulici Sídlištní. Území, kterým prochází stoky DV1 a C10.9, tvoří zahrady, s výjimkou částečně zpevněné komunikace před tratí.

Navrhované parametry stavby viz text Zadávací dokumentace.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku“, zpracovaná 07/2020, Ing. Petrem Nykodýmem, se sídlem Zikova 2103/2, 628 00 Brno, aut.ing. pro vodohospodářské stavby, č.1300078 (Příloha č. 1 této ZD)
- Výkazem výměr pro realizaci stavby (Soupisem prací, dodávek a služeb, Příloha č. 2 této ZD)
- Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD)
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8597/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.11.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI 159.90 KB 26.08.2020 14:25:24
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 274.54 KB 26.08.2020 14:25:24
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 25.88 MB 26.08.2020 14:25:24
Příloha č. 2 - VV - Dešťová stoka z lok.Výhon do Očovského Járku 703.00 KB 26.08.2020 14:25:24
Příloha č. 3 - NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 217.00 KB 26.08.2020 14:25:24
Příloha č. 4 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 22.98 KB 26.08.2020 14:25:24
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 26.08.2020 14:25:24
Příloha č. 6 - Informační tabule VZOR 1.51 MB 26.08.2020 14:25:24


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU 147.84 KB 23.09.2020 10:50:38
OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 179.53 KB 23.09.2020 10:50:58
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK 163.90 KB 23.09.2020 10:51:15


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 218.45 KB 23.11.2020 12:54:35


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku_VHS Břeclav s.r.o._1. část 9.69 MB 09.11.2020 10:41:18
SoD_Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku_VHS Břeclav s.r.o._2. část 8.92 MB 09.11.2020 10:41:37
Dodatek č. 1 ke SoD_Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku_VHS Břeclav s.r.o. 1.27 MB 02.03.2021 09:08:44
Dodatek č. 2 ke SoD_Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku_VHS Břeclav s.r.o. 8.97 MB 09.06.2021 09:10:04
Dodatek č. 3 ke SoD_Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku_VHS Břeclav s.r.o. 4.22 MB 09.08.2021 09:34:55
Dodatek č. 4 ke SoD_Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku_VHS Břeclav s.r.o. 3.48 MB 13.09.2021 15:48:40


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. 25317628 Zařazen - bez DPH 32 101 956,99 s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen - bez DPH 22 855 554,54 s DPH
EVT Stavby s.r.o. 25260766 Zařazen - bez DPH 30 631 836,05 s DPH
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Zařazen 16 786 609,61 bez DPH 20 311 797,63 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 16 786 609,61 bez DPH
20 311 797,63 s DPH
- bez DPH
- s DPH