PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000027
Evidenční číslo VZ
160/ID:281/2020
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.08.2020 11:11:45
Lhůta pro podání nabídek
10.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky PŘÍRODNÍ ZAHRADY je vybudování tří přírodních zahrad sloužících všem žákům vybraných základních škol jako „přírodovědná učebna“ ve smyslu „učení se venku“, s cílem podpořit environmentální výchovu, vzdělání a osvětu žáků a umožnit rozvíjení znalostí z oblasti živé i neživé přírody atraktivní a zážitkovou formou. Přírodní zahrady budou koncipovány s ohledem na biodiverzitu druhů žijících v okolí vybraných škol, zádrže vody v krajině a v souladu s principy Přírodních zahrad.

Následná péče o přírodní zahrady a jejich údržba bude zajišťována samotnými žáky vybraných základních škol, pod dohledem pedagogických pracovníků škol v rámci akcí a aktivit školy zaměřených na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu svých žáků.

Předmět veřejné zakázky bude prováděn v rámci realizace projektů s názvem:
pro Základní školu Hodonín, Očovská 1: Učíme se hrou - Přírodní zahrada ZŠ Hodonín, Očovská, registrační číslo projektu: 1190700396;
pro Základní školu Hodonín Vančurova 2: Jedlá zahrada ZŠ Hodonín, Vančurova, registrační číslo projektu: 1190700394;
pro Základní školu Hodonín, U Červených domků 40: Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Hodonín, U Červených domků, registrační číslo projektu: 1190700385;

Projekty jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.mzp.cz www.sfzp.cz

Veřejná zakázka je rozdělena na tři části:
- dílčí část č. 1 - Učíme se hrou - Přírodní zahrada ZŠ Hodonín, Očovská
- dílčí část č. 2 - Jedlá zahrada ZŠ Hodonín, Vančurova
- dílčí část č. 3 - Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Hodonín, U Červených domků

Podrobný popis a rozsah jednotlivých dílčích plnění veřejné zakázky je specifikován:

- Projektovou dokumentací pro Základní školu Hodonín, Očovská 1: Přírodní zahrada ZŠ Hodonín, Očovská – Učíme se hrou; pro Základní školu Hodonín Vančurova 2: Jedlá zahrada při ZŠ Hodonín, Vančurova; pro Základní školu Hodonín, U Červených domků 40: Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Hodonín, U Červených domků; vše datum zpracování 01/2020, zodpovědný projektant Ing. Jana Janíková, č. zak. 1552.
- Výkazy výměr (Soupisy prací, dodávek a služeb), resp. návrhy kupních smluv, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316454
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva + Zadávací dokumentace - Přírodní zahrady 706.32 KB 28.08.2020 11:11:45
Příloha č. 1 - ZŠ Očovská 4.06 MB 28.08.2020 11:11:45
Příloha č. 2 - ZŠ Vančurova 3.89 MB 28.08.2020 11:11:45
Příloha č. 3 - ZŠ U Červených domků 3.92 MB 28.08.2020 11:11:45


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_PŘÍRODNÍ ZAHRADY 215.67 KB 23.09.2020 13:39:19
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PŘÍRODNÍ ZAHRADY 148.41 KB 23.09.2020 13:39:38


1. část - dílčí část č. 1 - Učíme se hrou - Přírodní zahrada ZŠ Hodonín, Očovská

Název časti
dílčí část č. 1 - Učíme se hrou - Přírodní zahrada ZŠ Hodonín, Očovská
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
21.10.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Aleš Brückner 74853015 Zařazen - bez DPH 506 706,00 s DPH
STROMMY COMPANY s.r.o 01919652 Zařazen - bez DPH 866 481,00 s DPH
DŘEVOSLAV s.r.o. 28077652 Zařazen - bez DPH 540 745,13 s DPH
Ing. Ladislava Nagyová GARD&N s.r.o. 26954575 Zařazen - bez DPH 678 612,00 s DPH
SAIKA aťák s.r.o. 06959512 Zařazen - bez DPH 583 535,71 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Aleš Brückner 74853015 418 765,42 bez DPH
506 706,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PŘÍRODNÍ ZAHRADY 148.41 KB 23.09.2020 13:23:56


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KS_PŘÍRODNÍ ZAHRADY_ZŠ OČOVSKÁ_ALEŠ BRÜCKNER_1.část 6.60 MB 09.11.2020 10:02:10
KS_PŘÍRODNÍ ZAHRADY_ZŠ OČOVSKÁ_ALEŠ BRÜCKNER_2.část 3.71 MB 09.11.2020 10:02:23
Dodatek č. 1_KS_ALEŠ BRÜCKNER (IČO 74853015)_PŘÍRODNÍ ZAHRADY_ZŠ OČOVSKÁ 1.03 MB 14.01.2021 11:59:00


2. část - dílčí část č. 2 - Jedlá zahrada ZŠ Hodonín, Vančurova

Název časti
dílčí část č. 2 - Jedlá zahrada ZŠ Hodonín, Vančurova
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
21.10.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Aleš Brückner 74853015 Zařazen - bez DPH 606 040,00 s DPH
STROMMY COMPANY s.r.o 01919652 Vyřazen - bez DPH 541 251,15 s DPH
DŘEVOSLAV s.r.o. 28077652 Zařazen - bez DPH 595 896,35 s DPH
Ing. Ladislava Nagyová GARD&N s.r.o. 26954575 Zařazen - bez DPH 620 138,00 s DPH
SAIKA aťák s.r.o. 06959512 Zařazen - bez DPH 907 609,50 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DŘEVOSLAV s.r.o. 28077652 492 476,32 bez DPH
595 896,35 s DPH
- bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PŘÍRODNÍ ZAHRADY 148.41 KB 23.09.2020 13:29:14


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KS_PŘÍRODNÍ ZAHRADY_ZŠ VANČUROVA_DŘEVOSLAV s.r.o._1.část 7.46 MB 09.11.2020 09:37:34
KS_PŘÍRODNÍ ZAHRADY_ZŠ VANČUROVA_DŘEVOSLAV s.r.o._2.část 6.32 MB 09.11.2020 09:37:49


3. část - dílčí část č. 3 - Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Hodonín, U Červených domků

Název časti
dílčí část č. 3 - Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Hodonín, U Červených domků
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
21.10.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Aleš Brückner 74853015 Zařazen - bez DPH 837 967,00 s DPH
STROMMY COMPANY s.r.o 01919652 Zařazen - bez DPH 819 992,80 s DPH
DŘEVOSLAV s.r.o. 28077652 Zařazen - bez DPH 605 778,94 s DPH
Ing. Ladislava Nagyová GARD&N s.r.o. 26954575 Zařazen - bez DPH 647 006,00 s DPH
SAIKA aťák s.r.o. 06959512 Zařazen - bez DPH 881 879,62 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DŘEVOSLAV s.r.o. 28077652 500 643,75 bez DPH
605 778,94 s DPH
- bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PŘÍRODNÍ ZAHRADY 148.41 KB 23.09.2020 13:31:36


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KS_PŘÍRODNÍ ZAHRADY_ZŠ U ČERVEN. DOMKŮ_DŘEVOSLAV s.r.o._1.část 7.41 MB 09.11.2020 09:41:18
KS_PŘÍRODNÍ ZAHRADY_ZŠ U ČERVEN. DOMKŮ_DŘEVOSLAV s.r.o._2.část 7.08 MB 09.11.2020 09:41:39
Dodatek č. 1 KS_DŘEVOSLAV s.r.o. (IČO 28077652)_PŘÍRODNÍ ZAHRADY_ZŠ U ČERVEN. DOMKŮ_@ 1.45 MB 01.06.2021 11:05:42