Poskytování tiskových služeb
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Poskytování tiskových služeb
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000086
Evidenční číslo VZ
NR-98-20-PŘ-To
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.09.2020 07:07:03
Lhůta pro podání nabídek
24.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který poskytne odběrateli tiskové služby v rozsahu a za podmínek vymezených v návrhu Smlouvy o „Poskytování tiskových služeb“. Součástí předmětu plnění je umístění 24 ks nových, nepoužitých síťových multifunkčních tiskových zařízení. Bližší specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v ZD a jejich přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8671/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD Požadované minimální technické parametry 44.32 KB 08.09.2020 07:07:03
Příloha č. 2 ZD Smlouva o poskytování tiskových služeb 43.44 KB 08.09.2020 07:07:03
Příloha č. 3 ZD BOZP 57.84 KB 08.09.2020 07:07:03
Příloha č. 4 ZD Vymezení obchodního tajemství 97.61 KB 08.09.2020 07:07:03
Příloha č. 5 ZD Seznam certifikovaných techniků 84.20 KB 08.09.2020 07:07:03
Příloha č. 6 ZD Seznam referenčních zakázek 39.28 KB 08.09.2020 07:07:03
Příloha č. 7 ZD Kontaktní údaje 35.83 KB 08.09.2020 07:07:03
Příloha č. 8 ZD Elektronická komunikace 111.35 KB 08.09.2020 07:07:03
Příloha č. 9 ZD Čestné prohlášení 21.93 KB 08.09.2020 07:07:03
Zadávací dokumentace 771.18 KB 08.09.2020 07:07:03


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 428.53 KB 10.09.2020 09:36:29
Vysvětlení ZD č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 611.60 KB 14.09.2020 16:43:08
Vysvětlení ZD č. 6 a č. 7 437.19 KB 18.09.2020 10:52:13
Vysvětlení ZD č. 8 595.25 KB 21.09.2020 11:52:26


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14293316 142.89 KB 16.11.2020 06:58:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
COMPS spol. s.r.o. 46709576 Vyřazen - bez DPH - s DPH
Z+M Partner spol. s.r.o. 26843935 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Z+M Partner spol. s.r.o. 26843935