ODBĚR POHONNÝCH HMOT
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
ODBĚR POHONNÝCH HMOT
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000009
Evidenční číslo VZ
Z2020-033789
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.09.2020 22:04:16
Lhůta pro podání nabídek
30.10.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem každé části Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95) u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (blíže viz čl. 1) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet.
Místem plnění je provozovna dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od daného střediska. Pro výpočet délky trasy a jízdy bude využito stránek www.mapy.cz v režimu „nejrychlejší“ trasa. Plánovaná trasa musí být průjezdná pro nákladní vozidla nad 12,5 t.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9009/summary
Kontaktní údaje
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
csaba.csorba@havelpartners.cz
+420 731539270
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 6 - Identifikace čerpacích stanic 123.80 KB 29.09.2020 22:04:16
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 128.23 KB 29.09.2020 22:04:16
Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 126.49 KB 29.09.2020 22:04:16
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelského plnění 123.89 KB 29.09.2020 22:04:16
Příloha č. 2 - Tabulka dodávek k ocenění 21.52 KB 29.09.2020 22:04:16
Příloha č. 1 - Závazný návrh Smlouvy 190.00 KB 29.09.2020 22:04:16
Zadávací dokumentace 349.20 KB 29.09.2020 22:04:16


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení č. 1 295.92 KB 08.10.2020 16:49:28
Vysvětlení č. 2 295.93 KB 16.10.2020 17:00:00
Vysvětlení č. 2 295.93 KB 16.10.2020 17:00:01
Vysvětlení č. 3 886.38 KB 21.10.2020 22:13:45
Opravená příloha č. P2 - Tabulka dodávek k ocenění 21.66 KB 21.10.2020 22:15:15


1. část - Středisko Sosnová

Název časti
Středisko Sosnová
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
16.12.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ARMEX Oil s.r.o. 25403460 Zařazen 20,17 bez DPH - s DPH
KM - PRONA, a.s. 25479733 Zařazen 20,56 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ARMEX Oil s.r.o. 25403460

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 411.81 KB 29.12.2020 17:18:51


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 769.27 KB 29.12.2020 17:23:03


2. část - Středisko Nový Bor - Okrouhlá

Název časti
Středisko Nový Bor - Okrouhlá
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
01.12.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
KM - PRONA, a.s. 25479733 Zařazen 20,54 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KM - PRONA, a.s. 25479733

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 410.84 KB 29.12.2020 17:28:57


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 702.20 KB 29.12.2020 17:29:43


3. část - Středisko Turnov

Název časti
Středisko Turnov
Stav části
3
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.12.2020

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 685.11 KB 01.12.2020 21:39:58


4. část - Středisko Český Dub

Název časti
Středisko Český Dub
Stav části
4
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
01.12.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
KM - PRONA, a.s. 25479733 Zařazen 20,54 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KM - PRONA, a.s. 25479733

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 410.63 KB 29.12.2020 17:40:06


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 682.88 KB 29.12.2020 17:40:38


5. část - Středisko Hrabačov

Název časti
Středisko Hrabačov
Stav části
5
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
13.01.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 424.10 KB 14.01.2021 22:52:24


6. část - Středisko Semily

Název časti
Středisko Semily
Stav části
6
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
05.11.2020

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 135.26 KB 12.11.2020 21:54:53


7. část - Středisko Nová Ves

Název časti
Středisko Nová Ves
Stav části
7
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
07.01.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ARMEX Oil s.r.o. 25403460 Vyřazen 20,14 bez DPH - s DPH
KM - PRONA, a.s. 25479733 Vyřazen 20,53 bez DPH - s DPH
ČEPRO, a.s. 60193531 Zařazen 20,74 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ČEPRO, a.s. 60193531

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 412.30 KB 12.02.2021 15:51:15


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 717.36 KB 12.02.2021 15:52:45


8. část - Středisko Rychnov

Název časti
Středisko Rychnov
Stav části
8
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
11.01.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ARMEX Oil s.r.o. 25403460 Vyřazen 20,15 bez DPH - s DPH
KM - PRONA, a.s. 25479733 Vyřazen 20,54 bez DPH - s DPH
ČEPRO, a.s. 60193531 Zařazen 20,74 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ČEPRO, a.s. 60193531

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 412.27 KB 12.02.2021 15:55:53


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 684.68 KB 12.02.2021 15:56:16


9. část - Středisko Liberec

Název časti
Středisko Liberec
Stav části
9
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
30.12.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ARMEX Oil s.r.o. 25403460 Vyřazen 20,28 bez DPH - s DPH
KM - PRONA, a.s. 25479733 Zařazen 20,66 bez DPH - s DPH
ČEPRO, a.s. 60193531 Zařazen 20,89 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KM - PRONA, a.s. 25479733

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 411.89 KB 12.02.2021 15:58:47


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 645.54 KB 12.02.2021 15:58:29


10. část - Středisko Frýdlant

Název časti
Středisko Frýdlant
Stav části
10
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
05.11.2020

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 135.26 KB 12.11.2020 21:55:13