Dodávka až 18 ks parciálních trolejbusů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka až 18 ks parciálních trolejbusů
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000093
Evidenční číslo VZ
Z2020-034106
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.10.2020 11:37:20
Lhůta pro podání nabídek
18.01.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 18 kusů nových jednočlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení a elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro využití pro provoz bez připojení na trolejové vedení.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
252 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9058/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace vč. příloh 5.91 MB 02.10.2020 11:37:20


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a změna zadávací dokumentace č. 1 571.97 KB 12.10.2020 16:49:29
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a změna zadávací dokumentace č. 2 1.31 MB 02.11.2020 14:02:14
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 797.71 KB 16.11.2020 17:49:16
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 572.74 KB 23.11.2020 13:37:26
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 a změna zadávací dokumentace č. 3 563.61 KB 16.12.2020 17:28:06
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 364.14 KB 15.01.2021 11:59:56


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 595.41 KB 03.01.2022 11:00:40


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18863999 64.63 KB 03.01.2022 13:38:31
Dodatek č. 1 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23365785 61.39 KB 09.02.2023 10:56:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SOR Libchavy spol. s r.o. 15030865 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
EKOVA ELECTRIC a.s. 28642457 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Sdružení firem Trolejbusy Ostrava 2020 04526287 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Ganz-Skoda Electric Ltd. 01-10-045500 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ganz-Skoda Electric Ltd. 01-10-045500 - bez DPH
- s DPH
68 580 000,00 bez DPH
82 981 800,00 s DPH