Dodávka a montáž vrat II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž vrat II.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000101
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.11.2020 14:33:14
Lhůta pro podání nabídek
27.11.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Dodávka a montáž vrat“ v Areálu autobusy Hranečník, v hale karosárny Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu specifikovaném Soupisem prací, který tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace a Minimálními technickými požadavky, které tvoří Přílohu č. 4 Zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo (dále také jen Smlouva), který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9626/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.01.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 915.82 KB 09.11.2020 14:33:14
Příloha č. 1 Vzor čestného prohlášení 22.97 KB 09.11.2020 14:33:14
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo 121.25 KB 09.11.2020 14:33:14
Příloha č. 3 Soupis prací 14.03 KB 09.11.2020 14:33:14
Příloha č. 4 Minimální technické požadavky 102.28 KB 09.11.2020 14:33:14
Příloha č. 5 Základní požadavky k zajištění BOZP 57.52 KB 09.11.2020 14:33:14
Příloha č. 6 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.23 KB 09.11.2020 14:33:14
Příloha č. 7 Seznam významných dodávek 39.30 KB 09.11.2020 14:33:14
Příloha č. 8 Požadavky na elektronickou komunikaci 99.05 KB 09.11.2020 14:33:14


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15224643 63.23 KB 19.01.2021 13:55:03


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
KIRK, spol. s r.o. 42867941 Zařazen - bez DPH - s DPH
Agrotree s.r.o. 07095856 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KIRK, spol. s r.o. 42867941 2021 1 157 998,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH