CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény
CPA DELFÍN, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2020-041740
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.11.2020 09:04:41
Lhůta pro podání nabídek
30.12.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby, která zatraktivní dostavbou městské koupaliště CPA Delfín v Uherském Brodě.

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (tj. Nařízení EP a Rady (ES) č. 2195/2002) a související projektové činnosti, tj. úplné a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Předmět veřejné zakázky bude proveden v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací „CPA Delfín Uherský Brod – venkovní bazény“ ( dále jen „PD venkovní bazény) zpracované CENTROPROJEKT GROUP, a.s., IČ 01643541 a „CPA Delfín – úprava stávající kotelny pro venkovní bazény“ (dále
jen „PD úprava kotelny“) zpracované MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o., IČ 26938332 a pravomocného stavebního povolení/vodoprávního povolení.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
92 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
CPA Delfín, příspěvková organizace
Slovácké nám. 2377
688 01, Uherský Brod
Česká republika

Mgr. Vlastimil Šmíd
info@delfinub.cz
572 805 741
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9801/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
CPA DELFÍN, příspěvková organizace
IČO
71177108
DIČ
CZ71177108
Poštovní adresa
Slovácké nám. 2377
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-033582
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/71177108

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.13 MB 25.11.2020 09:04:41
Příloha 4. a PD venkovní bazény 165.11 MB 25.11.2020 09:04:41
Příloha 4. a PD venkovní bazény doklady, průzkumy 37.76 MB 25.11.2020 09:04:41
Příloha 5 a venkovní bazény soupisy 3.70 MB 25.11.2020 09:04:41
Příloha 4. b PD úprava kotelny 34.81 MB 25.11.2020 09:04:41
Příloha 5 b úprava kotelny soupisy 271.27 KB 25.11.2020 09:04:41


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 93.47 KB 01.12.2020 12:54:50
Vysvětlení ZD č. 2 721.95 KB 10.12.2020 10:51:02
Vysvětlení ZD č. 3 159.16 KB 15.12.2020 14:04:08
Vysvětlení ZD č. 4 1.52 MB 18.12.2020 11:55:03


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 167.96 KB 12.03.2021 07:04:19


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 4.30 MB 12.03.2021 07:04:08
Dodatek č. 1 831.62 KB 11.05.2022 10:31:10
Dodatek č. 2 4.37 MB 11.05.2022 10:31:21
Dodatek č. 3 478.37 KB 11.05.2022 10:31:34
Dodatek č. 4 139.82 KB 11.05.2022 10:31:47
Dodatek č. 5 5.08 MB 14.06.2022 13:38:42
Dodatek č. 6 4.98 MB 30.08.2022 14:09:34
Dodatek č. 7 4.87 MB 17.01.2023 08:20:54
Dohoda 2.19 MB 17.01.2023 08:34:49


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2021 15.64 KB 08.11.2022 15:02:22
Skutečně uhrazená cena 2022 15.64 KB 08.11.2022 15:09:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data